Delen

Online collecties

Archief Lier wil zoveel mogelijk delen van de collectie online ontsluiten. Hieronder vind je een overzicht van wat je online kan vinden. In een aantal gevallen zal je het document zelf online kunnen raadplegen, in andere gevallen vind je enkel de juiste verwijzingen waarmee je het stuk kan opvragen (en raadplegen in het archief).

Archiefbibliotheek

  • Ontsloten via de catalogus van de Openbare Bibliotheek
    Tip: Filter op 'Filialen en collecties' en daarna 'stadsarchief Lier' vooraleer je een zoekterm ingeeft.
  • Niet uitleenbaar, maar wel raadpleegbaar in de leeszaal van het archief (op afspraak)
    Tip: Wil je het boek graag in detail thuis bestuderen? Ook de Openbare Bibliotheek heeft historische boeken over Lier in haar collectie. Deze zijn wel uitleenbaar.

Historische beeldbank

Archiefbank Vlaanderen

Archiefbank Vlaanderen brengt private archieven en collecties in Vlaanderen in kaart. Ook een aantal Lierse archieven zijn hierin beschreven.

Zoek via ‘Geavanceerd zoeken’ op Bewaarplaats: Stadsarchief Lier. Je kan zo zien welke privé-archieven bewaard in Archief Lier al ontsloten zijn.

Om de archieven te raadplegen, moet je een afspraak maken.

Krantencatalogus.be

Dit is een online catalogus van historische Belgische kranten bewaard in Vlaamse bibliotheken en andere erfgoedinstellingen. Ook het krantenbezit van Archief Lier vind je hierin terug.

De kranten zelf zijn nog niet gedigitaliseerd. Om ze in te kijken, maak je een afspraak.

Veel oude kranten zijn gedrukt op papier dat van slechte kwaliteit is. Het kan zijn dat raadpleging niet wordt toegestaan omwille van de slechte materiële toestand. In dat geval verwittigen we je bij het maken van je afspraak zodat er geen onnodige verplaatsingen moeten gebeuren.

Archiefbank Kempen

Archiefbank Kempen bevat een overzicht van de archieven en collecties die worden beheerd door zes gemeentelijke archiefdiensten (Brecht, Geel, Herentals, Lier, Mol en Turnhout) en door een aantal heemkundige kringen uit de  Antwerpse Kempen .

Deze databank is geen beeldbank maar bevat beschrijvingen van documenten. De documenten uit de collectie van Archief Lier kan je raadplegen in de leeszaal van het archief na het maken van een afspraak.

Mechelse genealogische bronnen

Deze website is een samenwerking met stadsarchief Mechelen.

Hij ontsluit historische bronnen die interessant zijn voor het opmaken van een stamboom of andere genealogische informatie.

Afhankelijk van het soort bron kan recentere informatie omwille, van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet getoond worden.

Uitgelicht

Archief Lier

Archief
Dungelhoeffsite
Paradeplein 3
2500 Lier
tel. 03 8000 314

lees verder