Delen

Archiefbezoek en onderzoek

Wat?

In de leeszaal kan je op afspraak terecht voor het raadplegen van:

 • Genealogische archiefstukken, voor stamboomkunde: 
  - Doop, huwelijk en begrafenis in de parochieregisters van 1796 tot 1900
  - Gezinssamenstellingen in de bevolkingsregisters van 1846 tot 1900
  - Akten burgerlijke stand van 1796 tot 1899 (geboorte-, huwelijk- en overlijdensakten)
 • Cultuurhistorische archiefstukken: archiefstukken met betrekking tot de geschiedenis van Lier en Koningshooikt, verenigingen, personen, ...
 • Archiefbibliotheek: een uitgebreide bibliotheek van naslagwerken over archiefbeheer, over aspecten met betrekking tot de geschiedenis van Lier (en Koningshooikt) en/of door Lierenaars geschreven.

Online kan je terecht voor het raadplegen van lokaal foto- en ander audiovisueel materiaal via de website van erfgoedcel Kempens Karakter, archief Lier.

De archieven vallen onder de wet- en regelgeving op de openbaarheid van bestuur.

In een aantal gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan je ook een reproductie bestellen.

Wanneer?

De leeszaal van het archief is enkel op afspraak toegankelijk op:

 • Maandag van 15 tot 19 uur
 • Donderdag van 14 tot 16.30 uur

Een afspraak in het archief maak je online.

Sluitingsdagen

De jaarlijkse sluitingsdagen zijn dezelfde als deze van het stadskantoor en sociaal huis.

Hoe?

Om opzoekingen te kunnen doen in het archief, moet je een afspraak maken.

Bij het maken van een afspraak ontvang je het leeszaalreglement en verklaar je je hiermee akkoord.

Bij elk bezoek aan de leeszaal meld je je eerst aan aan het onthaal.

Kostprijs

Je bezoek aan de leeszaal is in principe kosteloos. 

Voor het maken van kopies, het op uw vraag uitvoeren van opzoekingen,... rekenen we wel een kostprijs aan. Deze vind je in detail terug in het retributiereglement.

Hieronder vind je de huidige tarieven:

 • Eigen foto’s met een camera: gratis.
  Reproductie- en auteursrechten blijven van toepassing en dienen zelf afgehandeld te worden.
 • Voor inlichtingen waarvoor opzoekingswerk noodzakelijk is: 43,10 euro per uur.
 • Fotokopies:
  - zwart/wit: 0,10 euro per kopie (1 bladzijde, A4 formaat)
  - kleuren: 0,50 euro per kopie (1 bladzijde, A4 formaat)
 • Kopies van bestuursdocumenten in het kader van het decreet op de openbaarheid van bestuur:
  - zwart/wit: 0,05 euro per kopie (1 bladzijde, A4 formaat)
  - kleuren: 0,50 euro per kopie (1 bladzijde, A4 formaat)

Deze kostprijs wordt betaald door de personen of instellingen op wiens verzoek deze inlichtingen of kopieën worden verstrekt. 

Deze vergoeding wordt niet geïnd voor opzoekingen en stukken:

 • bestemd voor gerechtelijke overheden, openbare besturen en instellingen voor sociaal en openbaar nut
 • die volgens de wetsvoorschriften kosteloos moeten verstrekt worden
 • ten behoeve van personen en instellingen die werken in opdracht van de stad

Publicaties en bronvermelding

Indien je publiceert of een studie samenstelt op basis van archiefstukken Lier, vermeld je steeds de vindplaats van je bronnen. Je verwijst hiervoor naar 'Archief Lier', gevolgd door een correcte en volledige archiefverwijzing.

In het belang van het wetenschappelijk onderzoek word je gevraagd om een exemplaar van deze publicatie of studie te schenken aan de archiefbibliotheek Lier.

Uitgelicht

Leeszaalreglement archief

15 februari 2017,  pdf, 558kB

Download dit bestand

Openbaarheid van archiefstukken

Reproducties van archiefstukken