Delen

Wereldraad

De Wereldraad is de Lierse Gemeentelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking en Duurzame Ontwikkeling (GROS). Zij ijvert voor het bevorderen van het welzijn van alle burgers wereldwijd en pleit voor duurzame ontwikkeling en rechtvaardige wereldhandel (Fairtrade). Over deze zaken adviseert zij het stadsbestuur en sensibiliseert zij de burgers. In de Wereldraad zitten niet alleen vertegenwoordigers van NGO's of van 4de pijlerorganisaties, maar ook burgers kunnen erin actief zijn. De Wereldraad ondersteunt de werking van haar leden, o.a. qua vorming, promotie, infrastructuur en ook een stukje financieel via het subsidiereglement.

De Wereldraad is ook vaste partner van het MOOOV filmfestival.

Uitgelicht