Delen

Toerismeraad

De toerismeraad houdt de vinger aan de pols bij het  beleid dat stad voert rond toerisme en dit m. b. t. alle betrokken partners. Er wordt een algemene visie op toerisme ontwikkeld waarbij de inspanningen van de stad en de initiatieven van particulieren en verenigingen elkaar versterken.  De deelraad wil op een positieve, open, constructieve en transparante wijze het bestuur bijstaan met gemotiveerd advies om het beleid omtrent deze materie mee te sturen en te ondersteunen en zo nodig ook zelf actie ondernemen.

Uitgelicht