Delen

Sportraad

De sportraad geeft advies over alles wat te maken heeft met sport in Lier. Dit kan op eigen initiatief, maar ook op vraag van het stadsbestuur. Deze adviezen kunnen bijvoorbeeld gaan over subsidies,  infrastructuur, …

De sportraad fungeert als toetssteen voor het sportbeleid en zorgt ze er mee voor dat dit beleid ten allen tijde rekening houdt met de plaatselijke noden.

I.s.m. de stad organiseert de sportraad  ook vormingsavonden, een sportlaureatenviering en verschillende sportactiviteiten.

Uitgelicht