Delen

Milieu- en natuurraad

In eerste plaats adviseert de natuur- en milieuraad het algemeen beleid rond milieu, natuur en landschap. In tweede plaats adviseert de natuur- en milieuraad de dienst leefmilieu over de projecten die zij (en hun achterban) interessant vinden om aan deel te nemen. De raad neemt ook actief deel aan de organisatie en uitwerking van projecten, dit op vraag van het bestuur of op eigen initiatief. In derde plaats informeert en sensibiliseert de natuur-en milieuraad de burger over natuur en milieu in ruime zin.

Wie zoeken we?

Wij zoeken gemotiveerde burgers die actief en interactief willen deelnemen aan een beter leefmilieu in Lier. Mensen die durven stilstaan bij wat de zowel de burger als het beleid beter kunnen doen en actief naar oplossingen willen zoeken. Het is een meerwaarde als je een achterban vertegenwoordigd (verenigingen, school, wijk, …), maar dit is geen vereiste.

> Stel jezelf kandidaat!

Uitgelicht

Statuten milieu-natuurraad