Delen

Milieu- en natuurraad

De Milieu- en Natuurraad beoogt via haar adviezen de ondersteuning en voorbereiding van het stedelijk milieubeleid met als hoofddoel het leefmilieu te vrijwaren en te verbeteren. De milieu- en natuurraad is bevoegd om de stad zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren omtrent beleidsdossiers met belangrijke milieu en/of natuurimpact.

De milieuraad adviseert de begroting, milieubeleidsplannen en rapportering in het kader van de samenwerkingsovereenkomst.

Informatie

tel. 03 8000 386, adviesraden.ro@lier.be

Uitgelicht

Secretariaat

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 311

lees verder

Afsprakennota milieuraad

25 juni 2013,  pdf, 32kB

Download dit bestand

Statuten milieuraad

25 juni 2013,  pdf, 44kB

Download dit bestand

Huishoudelijk reglement Milieuraad

27 september 2011,  pdf, 50kB

Download dit bestand

Website Milieuraad Lier