Delen

Milieu- en natuurraad

In eerste plaats adviseert de natuur- en milieuraad het algemeen beleid rond milieu, natuur en landschap. In tweede plaats adviseert de natuur- en milieuraad de dienst leefmilieu over de projecten die zij (en hun achterban) interessant vinden om aan deel te nemen. De raad neemt ook actief deel aan de organisatie en uitwerking van projecten, dit op vraag van het bestuur of op eigen initiatief. In derde plaats informeert en sensibiliseert de natuur-en milieuraad de burger over natuur en milieu in ruime zin.

Uitgelicht