Delen

Economische raad

De Economische Raad houdt een ruime focus óp en inspraak ín het integraal economisch weefsel van Lier en houdt de vinger aan de pols van de behoeften van haar commerciële actoren (actief in detailhandel, horeca, dienstverlening, ambulante handel, ambachten, KMO, industrie, vrije beroepen, …). De adviesfunctie van de Economische Raad is ingebed in de bredere, ruimtelijke organisatie van de stad Lier omdat de synergie met onder meer omgeving, ruimte, mobiliteit & wonen van cruciaal belang is (naast o.m. de intensieve samenwerking met evenementen en Visit Lier).

De Economische Raad denkt (pro)actief mee over de ontwikkeling- en promotiemogelijkheden van Lier als economische attractiepool, bereidt afgewogen acties & maatregelen samen met de administratie voor en communiceert hier zorgvuldig en aanhoudend over via interne en externe kanalen. Tot slot bewerkstelligt deze adviesraad via dialoog, frequent onderzoek en overleg een zo optimaal mogelijke strategie & uitvoering inzake kernversterking en interbedrijfssamenwerking. Binnen het gedifferentieerd economisch landschap, staat doorgedreven samenwerking tussen het stadsbestuur, de Lierse burger/consument/bezoeker/toerist en de Lierse handelaar/ondernemer centraal.

Naast de belangengroepen (Unizo, VOKA en Horeca Vlaanderen) zijn volgende twee lokale koepelorganisaties vertegenwoordigd in onze Economische Raad:

  • Voor B²C – ondernemingen (consument-gerichte profielen): Lier Shopping 
  • Voor B²B – ondernemingen (business-gerichte profielen): Lier4Business

Uitgelicht