Delen

Diversiteitsraad

De Lierse diversiteitsraad is een adviesraad voor thema’s m.b.t. diversiteit. De diversiteitsraad werkt thematisch en behandelt jaarlijks een ander onderwerp. Dit kan enorm variëren en ook inspelen op de actualiteit. Thema’s zoals onderwijs, tewerkstelling of armoede maar ook samenleven, asiel en migratie zijn al aan bod gekomen. Op deze adviesraad is er plaats voor dialoog tussen diverse Lierenaars. Jaarlijks wordt er een groter evenement georganiseerd waarbij een combinatie wordt gemaakt van boeiende sprekers, humor, dialoog en amusement. Daarnaast geeft de diversiteitsraad advies aan de stad en het OCMW en kan hen rond het thema diversiteit ook altijd een advies gevraagd worden.

Uitgelicht