Delen

Adviesraad stadsmuseum

Stadsmuseum Lier vertelt verhalen over Lier en de Lierenaars. Het is een verzamelplek waar objecten, tradities, verhalen en gebruiken bewaard en gedeeld worden. Samen met partners maakt het museum kwaliteitsvolle presentaties en creëert het ruimte voor inspiratie en gesprek.

De adviesraad denkt actief na over alle aspecten van de museumwerking: collectiebeleid, publieksprogramma, doelgroepenwerking, infrastructuur…

Wie zoeken we?

Je bent trots op je stad en je draagt erfgoed een warm hart toe? Je wil bijdragen aan een levendig en kwaliteitsvol stadsmuseum met wortels in het verleden en blik gericht op de toekomst? Dan ben jij de geknipte persoon! We streven naar een diverse samenstelling van de adviesraad. We geloven dat iedereen vanuit een interesse in en ervaringen met erfgoed en musea een waardevolle bijdrage kan leveren. Misschien ben je vertrouwd met het onderwijs, heb je ideeën rond participatieve acties, of ken je wat van digitalisering, (kunst)geschiedenis, organisatiebeleid?

We vragen:

  • een bereidheid om een aantal keer per jaar samen te komen;
  • een open geest, betrokkenheid en constructieve ingesteldheid

> Stel jezelf kandidaat!

Uitgelicht

Statuten adviesraad stadsmuseum