Delen

Toegankelijkheidsverklaring

Verplichte inhoudseisen

Stad en OCMW Lier streven ernaar hun websites toegankelijk te maken, overeenkomstig de Europese richtlijnen en het Vlaams Bestuursdecreet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing www.lier.be en www.wzcparadijs.be.

Nalevingsstatus

Deze websites voldoen gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

  • Afbeeldingen hebben niet altijd een correcte alternatieve beschrijving
  • Pagina's zijn niet altijd correct gestructureerd met koppen, lijsten, tabellen.
  • Een beperkt aantal formulieren zijn voorzien van een beveiligings-CAPTCHA.
  • De website is niet volledig bruikbaar met het toetsenbord.
  • De huisstijl voldoet niet altijd aan de vereiste contrastwaarden.
  • PDF bestanden zijn mogelijk niet leesbaar met een screenreader.

Onevenredige last

De beschreven inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Onevenredige last: de niet toegankelijke delen waarvoor de vrijstelling op grond van onevenredige last, in de zin van artikel 5 van Richtlijn (EU) 2016/2102 tijdelijk wordt ingeroepen.

De geraamde kosten en baten voor de betrokken diensten is niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie.

Momenteel investeren wij volop in nieuwe toegankelijke websites die conform bovengenoemde richtlijn ontwikkeld zullen worden. Deze nieuwe websites zullen eind 2020 online gaan.

Applicaties van derden

Niet in alle gevallen is de stad Lier in staat om informatie toegankelijk aan te bieden. In sommige gevallen maakt de stad Lier voor het digitaal aanbieden van informatie gebruik van applicaties of informatie van derden. De stad Lier is met deze partijen in gesprek om de digitale toegankelijkheid te verbeteren.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17 september 2020, na zelfbeoordeling.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 17 september 2020.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met deze websites, meld dit dan per mail aan webmaster@lier.be en geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de klachtenbehandelaar via het online formulier. Bij deze persoon kan je terecht als je vindt dat je klacht over een dienst van stad en OCMW Lier niet voldoende door de dienst zelf is behandeld. Kortom, als je vindt dat je niet voldoende gehoor hebt gekregen of dat je het niet eens bent met de oplossing van de klacht.

Uitgelicht