Delen

Reglementen stad Lier

Lijst van de reglementen van de stad Lier

In onderstaande lijst kan je telkens het volledige reglement vinden (te downloaden in pdf-formaat - klik op de titel).

De tijdelijke politieverordeningen kan je hier terugvinden.

Reglement Datum

BESTUUR

 
Huishoudelijk reglement gemeenteraad 25/02/2019
Huishoudelijk reglement OCMW-raad 25/02/2019
Huishoudelijk reglement Bijzonder Comité Sociale Dienst 29/04/2019
Reglement toekenning eretitel ereschepen en eregemeenteraadslid 24/03/2014
Reglement bedeling stedelijke publicatie 25/06/2012
Reglement FiereLier 21/03/2016
   

LEVEN

 
Reglement toelage buurtinformatienetwerken (BIN) 30/01/2017
Huishoudelijk reglement huwelijksplechtigheden 26/06/2017
Politiereglement begraafplaatsen 21/03/2016
Huishoudelijk reglement begraafplaatsen 01/10/2011
Huishoudelijk reglement / contract gebruik groetruimte en ceremonieruimte afscheidscentrum Kloosterheide 29/02/2016
Politiereglement Lier 01/06/2019
Protocolakkoord gemeentelijke administratieve sancties GAS 2 en GAS 3 15/09/2016
Aanvullend reglement politie wegverkeer, bij min. besluit 21/10/1981, herhaaldelijk gewijzigd - aanpassing 23/09/2013 23/09/2013
Bijzondere politieverordening GAS, overtredingen m.b.t. parkeren, stilstaan en verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische toestellen (laast gewijzigd 29/01/2018 15/12/2014
Reglement uitlenen fietsbehendigheidsmateriaal 1/10/2013
Lokaal toewijzingsreglement voor ouderen 27/01/2014
Lokaal toewijzingsreglement sociale huisvesting voor personen met een beperking 30/01/2017
Reglement thuiszorgtoelage 27/05/2013
Reglement toekenning sociaal-pedagogische toelage 24/09/2012
Huishoudelijk reglement kinderopvang Kadee 25/02/2019
Reglement ter erkenning van Lierse opvanginitiatieven 25/02/2019
   

STAD IN ONTWIKKELING

 
Reglement openbare markten en ambulante handel

26/3/2018
17/12/2018 (wijziging)

Premiereglement commerciële invulling leegstaande handelspanden kernwinkelgebied 27/06/2017
Subsidiereglement vernieuwen parasoldoeken terrassen Grote Markt, Felix Timmermansplein en Koning Albertstraat 25/02/2019
Huishoudelijk reglement BuurtInformatieNetwerk voor zelfstandigen 22/06/2008
Circusreglement  28/11/2016
   

VRIJE TIJD

 
Reglement cultuurprijs 16/09/2013
Reglement evenementenweide 28/11/2016
Reglement openbare BBQ 24/04/2017
Huishoudelijk reglement cafetaria sportinfrastructuur 15/12/2014
Huishoudelijk reglement gebruik culturele stadslocaties 18/12/2017
Huishoudelijk reglement gebruik repetitieruimte 26/03/2018
Reglement polyvalente zaal Jeugdcentrum Moevement 28/11/2016
Subsidiereglement jeugdwerk 24/06/2019
Reglement subsidie fuifbussen 24/06/2019
   

WONEN IN LIER

 
Reglement toekenning toelage belasting op inzamelen huishoudelijke afvalstoffen 16/12/2013
Reglement klachten en meldingen 25/02/2019
Politiereglement overwelven baangrachten langs buurt- of gemeentewegen 17/11/2014
Huishoudelijk reglement volkstuintjes 23/03/2015
Technisch reglement inname openbaar domein i.f.v. werven of verkeersbelemmeringen en fietserstoets 26/05/2014
Huishoudelijk reglement Lierse begijnhof 23/09/2019
   

ADVIESRADEN

 
Statuten wereldraad 24/06/2019
Statuten welzijnsraad 24/06/2019
Statuten sportraad 24/06/2019
Statuten seniorenraad 24/06/2019
Statuten mobiliteitsraad 24/06/2019
Statuten milieu- en natuurraad 24/06/2019
Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) 24/06/219
Statuten jeugdraad 24/06/2019
Statuten economische raad 29/04/2019
Statuten diversiteitsraad 24/06/2019
Statuten cultuurforum 24/06/2019
Statuten beheersorgaan jeugd 24/06/2019
Statuten Lokale Adviesraad voor Toegankelijkheid (LAT) 24/06/2019
Statuten adviesraad stadsmuseum 24/06/2019
Statuten adviesraad bibliotheek 24/06/2019
Statuten GECORO 25/02/2019

Huishoudelijk reglement GECORO

28/04/2014

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder