Delen

Reglementen stad Lier

Lijst van de reglementen van de stad Lier

In onderstaande lijst kan je telkens het volledige reglement vinden (te downloaden in pdf-formaat - klik op de titel).

Titel
 

Datum

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, bij ministerieel besluit van 21 oktober 1981 en herhaaldelijk gewijzigd - aanpassing 23 september 2013

23/09/2013

Huishoudelijk reglement BuurtInformatieNetwerk voor zelfstandigen

22/06/2008

Huishoudelijk reglement deelraad erfgoed en beeldende kunst

25/03/2013

Huishoudelijk reglement deelraad muziek en podiumkunsten

25/03/2013

Huishoudelijk reglement deelraad socio-cultuur

25/03/2013

Huishoudelijk reglement deelraad toerisme

25/03/2013

Huishoudelijk reglement en contract gebruik groetruimte en/of ceremonieruimte in afscheidscentrum Kloosterheide

29/02/2016

Huishoudelijk reglement Milieuraad

20/10/2003

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen

1/10/2011

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

25/02/2013

Huishoudelijk reglement volkstuintjes

23/03/2015

Huishoudelijk reglement bibliotheek

29/02/2016

Marktreglement

20/11/2006

Organiek reglement van de koepel voor het Liers cultuurbeleid en de deelraden

25/03/2013

Politiereglement op de begraafplaatsen

21/03/2016

Reglement bedeling stedelijke publicatie

25/06/2012

Reglement houdende de erkenning en de subsidiëring van culturele verenigingen van Lier

25/02/2013

Reglement houdende de toekenning van een toelage betreffende de belasting op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

16/12/2013

Reglement klachtenbehandeling

21/04/2008

Reglement toekenning van een sociaal-pedagogische toelage

24/09/2012

Reglement uitlenen fietsbehendigheidsmateriaal

1/10/2013

Politiereglement Lier 

1/06/2017

Protocolakkoord m.b.t. de gemeentelijke administratieve sancties GAS 2 en GAS 3

15/09/2016

Technisch reglement inname openbaar domein in functie van werven en/of verkeersbelemmeringen en fietserstoets

26/05/2014

Lokaal toewijzingsreglement voor ouderen

27/01/2014

Reglement toekenning eretitel ereschepen en eregemeenteraadslid

24/03/2014

Huishoudelijk reglement voor het gebruik van culturele stadslocaties

29/05/2017

Huishoudelijk reglement van de GECORO

28/04/2014

Reglement mbt de toelage van de stad aan buurtinformatienetwerken (BIN)

30/01/2017

Politiereglement met betrekking tot het overwelven van baangrachten langs buurt- of gemeentewegen

17/11/2014

Huishoudelijk reglement op huwelijksplechtigheden

26/06/2017

Huishoudelijk reglement voor cafetaria sportinfrastructuur

15/12/2014

Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen

15/12/2014

Reglement FiereLier

 21/03/2016

Reglement thuiszorgtoelage

 27/05/2013

Circusreglement

28/11/2016

Reglement polyvalente zaal Jeugdcentrum Moevement

28/11/2016

Bijzonder politiereglement Kerstmarkt 2016

28/11/2016

Reglement evenementenweide

28/11/2016

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huisvesting voor personen met een beperking

30/01/2017
Reglement openbare barbecue op de evenementenweide

24/04/2017

Reglement Cultuurprijs

16/09/2013

Uitgelicht

Secretariaat

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 311

lees verder