Delen

Reglementen stad Lier

Lijst van de reglementen van de stad Lier

In onderstaande lijst kan je telkens het volledige reglement vinden (te downloaden in pdf-formaat - klik op de titel).

De tijdelijke politieverordeningen kan je hier terugvinden.

Reglement Datum

BESTUUR

 
Huishoudelijk reglement gemeenteraad 25/02/2019
27/01/2020 (wijziging)
Huishoudelijk reglement OCMW-raad 25/02/2019
27/01/2020 (wijziging)
Huishoudelijk reglement Bijzonder Comité Sociale Dienst 29/04/2019
Reglement toekenning eretitel ereschepen en eregemeenteraadslid 24/03/2014
Reglement bedeling stedelijke publicatie 25/06/2012
Reglement FiereLier 21/03/2016
Deontologische code voor lokale mandatarissen stad Lier 27/01/2020
Dontologische code voor lokale mandatarissen OCMW Lier 27/01/2020

Politieverordening voor het houden van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn

Politieverordening voor het houden van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn (aangepast)

27/04/2020

28/09/2020

   

LEVEN

 
Reglement toelage buurtinformatienetwerken (BIN) 30/01/2017
Huishoudelijk reglement huwelijksplechtigheden 26/06/2017
Politiereglement begraafplaatsen 21/03/2016
Huishoudelijk reglement begraafplaatsen 01/10/2011
Huishoudelijk reglement / contract gebruik groetruimte en ceremonieruimte afscheidscentrum Kloosterheide 29/02/2016

Politiereglement Lier

25/11/2019

Protocolakkoord gemeentelijke administratieve sancties GAS 2 en GAS 3 15/09/2016
Aanvullend reglement politie wegverkeer, bij min. besluit 21/10/1981, herhaaldelijk gewijzigd - aanpassing 23/09/2013 23/09/2013
Bijzondere politieverordening GAS, overtredingen m.b.t. parkeren, stilstaan en verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische toestellen (laast gewijzigd 29/01/2018 15/12/2014
Reglement uitlenen fietsbehendigheidsmateriaal 1/10/2013
Lokaal toewijzingsreglement voor ouderen 27/01/2014
Lokaal toewijzingsreglement sociale huisvesting voor personen met een beperking 30/01/2017
Reglement thuiszorgtoelage 27/05/2013
Reglement toekenning sociaal-pedagogische toelage

24/09/2012

27/04/2020
(wijziging)

Huishoudelijk reglement kinderopvang Kadee 25/02/2019
Reglement ter erkenning van Lierse opvanginitiatieven 25/02/2019
   

STAD IN ONTWIKKELING

 

Reglement openbare markten en ambulante handel


> Gemotiveerde afwijking n.a.v. coronacrisis

Actualisatie

26/3/2018
17/12/2018 (wijziging)
25/05/2020

28/09/2020

Premiereglement commerciële invulling leegstaande handelspanden kernwinkelgebied

27/06/2017
29/06/2020 (wijziging)

Etalagepremie voor (op het gelijkvloers) publiek toegankelijke handelspanden gevestigd binnen of langs de Lierse vesten 25/11/2019
Subsidiereglement vernieuwen parasoldoeken terrassen Grote Markt, Felix Timmermansplein en Koning Albertstraat 25/02/2019
Huishoudelijk reglement BuurtInformatieNetwerk voor zelfstandigen 22/06/2008
Circusreglement  28/11/2016
   

VRIJE TIJD

 

Reglement cultuurprijs

 

Reglement cultuurprijs

16/09/2013 (opgeheven)

29/09/2020

Reglement evenementenweide 28/11/2016
Reglement openbare BBQ 24/04/2017
Huishoudelijk reglement cafetaria sportinfrastructuur 15/12/2014
Huishoudelijk reglement gebruik culturele stadslocaties 16/12/2019
Huishoudelijk reglement gebruik repetitieruimte 26/03/2018
Huishoudelijk reglement gebruik sportinfrastructuur 16/12/2019
Reglement polyvalente zaal Jeugdcentrum Moevement 28/11/2016

Subsidiereglement jeugdwerk

Verdeling coronamiddelen van het Vlaams noodfonds voor lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen en organisaties

24/06/2019

28/09/2020

Reglement breed jeugdwerk 27/04/2020

Erkenning en subsidiëring van culturele verenigingen in Lier

Verdeling coronamiddelen van het Vlaams noodfonds voor lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen en organisaties

25/11/2019

28/09/2020

Reglement investering jeugdlokalen 27/04/2020
Reglement subsidie fuifbussen 24/06/2019
Reglement over publiciteit in stedelijke sportaccommodaties 21/10/2019
Huishoudelijk reglement gebruik Lierse wijkhuizen 27/01/2020
Reglement novemberfoor en kermissen 27/01/2020
Reglement erkenning sportverenigingen 29/06/2020

Subsidiereglement sportverenigingen 

Verdeling coronamiddelen van het Vlaams noodfonds voor lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen en organisaties

29/06/2020

28/09/2020

Subsidiereglement bovenlokale sportmanifestaties 29/06/2020
Politiereglement over toegankelijkheid Fort van Lier 19/10/2009
   

WONEN IN LIER

 
Reglement klachten en meldingen 25/02/2019
Politiereglement overwelven baangrachten langs buurt- of gemeentewegen 17/11/2014
Huishoudelijk reglement volkstuintjes 23/03/2015
Technisch reglement inname openbaar domein i.f.v. werven of verkeersbelemmeringen en fietserstoets 26/05/2014
Huishoudelijk reglement Lierse begijnhof 23/09/2019
   

ADVIESRADEN

 
Statuten wereldraad 24/06/2019
25/11/2019 (wijziging)
Statuten welzijnsraad 24/06/2019
25/11/2019 (wijziging)
Statuten sportraad 24/06/2019
25/11/2019 (wijziging)
Statuten seniorenraad 24/06/2019
25/11/2019 (wijziging)
Statuten mobiliteitsraad 24/06/2019
25/11/2019 (wijziging)
Statuten milieu- en natuurraad 24/06/2019
25/11/2019 (wijziging)
Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) 24/06/2019
25/11/2019 (wijziging)
Statuten jeugdraad 24/06/2019
25/11/2019 (wijziging)
Statuten economische raad 29/04/2019
25/11/2019 (wijziging)
Statuten diversiteitsraad 24/06/2019
25/11/2019 (wijziging)
Statuten cultuurforum 24/06/2019
25/11/2019 (wijziging)
Statuten beheersorgaan jeugd 24/06/2019
25/11/2019 (wijziging)
Statuten Lokale Adviesraad voor Toegankelijkheid (LAT) 24/06/2019
25/11/2019 (wijziging)
Statuten adviesraad stadsmuseum 24/06/2019
25/11/2019 (wijziging)
Statuten adviesraad bibliotheek 24/06/2019
25/11/2019 (wijziging)

Statuten GECORO

25/02/2019

Huishoudelijk reglement GECORO

21/10/2019

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder