Delen

Meerjarenplan 2020-2025

Op 16 december werd het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeente- en OCMW-raad. Voorafgaand volgde een adviesronde over het ontwerp van het meerjarenplan bij de stedelijke adviesraden.

In aanloop naar het meerjarenplan werden ook de Lierenaars geconsulteerd. Tijdens twee participatieavonden (toekomstavonden) staken we de koppen bij elkaar om zo af te toetsen welke prioriteiten, uitdagingen en concrete toekomstbeelden er door de inwoners zelf naar voren worden geschoven.

Ambitieus en verantwoordelijk

Zoals in het bestuursakkoord verwoord stond, willen we in de eerste plaats een ambitieuze en verantwoordelijke stad zijn waar:

 • het aangenaam en veilig wonen is;
 • grote investeringen gebeuren in het openbaar domein, onroerend erfgoed, sportinfrastructuur en cultuur;
 • ingezet wordt op vergroening, leefbaarheid, betrokkenheid en efficiënt bestuur;
 • gezorgd wordt voor wie dat nodig heeft door een evenwichtig en rechtvaardig sociaal beleid;
 • de groei van de stad in goede banen wordt geleid;
 • een divers en fris cultureel aanbod en sfeervolle evenementen de stad laten bruisen;
 • er een vitale economie is;
 • participatie de leidraad is van het bestuur.

Om dit te realiseren formuleert het meerjarenplan 21 beleidsdoelstellingen.

Financieel gezond

De schuld van de stad blijft onder controle, mede dankzij de tussenkomst van de Vlaamse Regering in de pensioenfactuur en het open ruimte beleid (10,5 Mio euro). De autofinancieringsmarge (AFM) in 2025 blijft ruim positief met +500.000 euro.

Geen algemene belastingverhoging
In het meerjarenplan blijven ook de volgende jaren de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing gelijk. Wel werden de tarieven van lokale belastingen en retributies aangepast aan de stijgende levensduurte. Verder wil de stad de vaste afvalbijdrage en algemene gemeentebelasting verminderen, met focus op alleenstaanden.

Investeringen 2020-2025
Stad en OCMW Lier investeren samen 98,5 Mio euro (65,7 Mio stad en 32,8 Mio OCMW). Dit betreft een belangrijke stijging tegenover de vorige legislatuur (+60% op het netto-investeringsbedrag, ca. 17,5 Mio euro).

Een top 10 van de voorziene investeringen:

 1. Restauratie Begijnhof (24,75 Mio)
 2. Aanleg nieuwe wegen en rioleringen (22,4 Mio)
 3. Restauratie St-Gummaruskerk (7,1 Mio)
 4. Onderhoud openbaar domein: Groen, Water, Voetpaden en asfalt (6,8 Mio)
 5. Hoge velden (4,6 Mio)
 6. Archeologisch onderzoek Normaalschool ( 3,24 Mio)
 7. Restauratie Zwartzusters (2,3 Mio)
 8. Vergroening van het wagenpark ( 1,8 Mio)
 9. Energiebesparende maatregelen stadsgebouwen (WKK, Zonnepanelen, Relighting) (1 Mio)
 10. Studie bouw/verbouwing cultuurcentrum (0,6 Mio)

> Bekijk de nota van het meerjarenplan 2020-2025

Uitgelicht

Nota meerjarenplan 2020-2025