Delen

Budget 2019

Het college heeft op maandag 17 december aan de gemeenteraad het budget 2019 ter goedkeuring voorgelegd.

Het budget 2019 is een verderzetting van het reeds goedgekeurde meerjarenplan met behoud van de initiële uitgangspunten. Bij de opmaak van het initiële meerjarenplan 2014-2019 nam de stad de nodige structurele maatregelen om Lier weer financieel gezond te maken. De twee belangrijkste uitgangspunten daarbij waren dat we streven naar een blijvend financieel evenwicht en een verdere afbouw van de schulden, met behoud van een realistisch investeringsprogramma.

De focus bij de opmaak van het budget 2019 lag op de uitvoering van het bestaande investeringsprogramma. De budgetten werden, net als de voorbije jaren, onderworpen aan een actualisatietoets en waar nodig bijgestuurd op basis van genomen beleidsbeslissingen.

De doorgevoerde aanpassingen binnen het exploitatiebudget zorgen voor een quasi budgetneutraal resultaat. De belangrijkste bijsturingen zijn een hogere winstparticipatie in het zwembad en een stijging van de Ivarem-werkingsbijdrage.

Wat investeringen betreft wordt het budget voor het onderhoud van wegen en voetpaden met 160.000 euro opgetrokken tot 480.000 euro. Daarnaast worden ook onder meer volgende investeringen in 2019 uitgevoerd:

 • Afwerking van de Kanunnik Davidlaan en de Spekkestraat,
 • Fase 2 van de heraanleg van Ros Beiaardstraat en vesten,
 • Aanleg van de fiets-o-strade Antwerpen-Lier in samenwerking met de Provincie,
 • Aanleg van groenstroken in de Fruithoflaan,
 • Start van de inrichtingswerken aan het landschapspark Pallieterland
 • Onderhouds- en herstellingswerken aan de Zimmertoren,
 • Archeologisch onderzoek op de Normaalschoolsite
 • Verderzetting van de restauratie van de Sint-Gummaruskerk
 • Renovatie van het Zwartzustersklooster
 • Verdere onteigeningen in het kader van de ontwikkeling van Hoge Velden
 • De realisatie van de gymhal en de sporthal op de KA-site

Ook bij de opmaak van het budget 2019 van het OCMW vormde het goedgekeurde meerjarenplan de basis.

In het budget 2019 wordt ook het beleid rond schuldafbouw verder doorgezet. Indien alle investeringen worden gerealiseerd zal het schuldniveau eind 2019 ca. 75 Mio euro bedragen. Dat wil zeggen dat deze legislatuur de schuld met bijkomend 6 Mio euro werd afgebouwd.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Presentatie budget 2019