Delen

LIER - 3 percelen grond Hoge Velden

Stad en OCMW Lier verhuren 3 percelen grond, ten kadaster gekend als:

  • Perceel 1: afdeling 3, sectie D 40a
  • Perceel 2: afdeling 2, sectie C 466d
  • Perceel 3: afdeling 2, sectie C 467b

De gronden liggen verspreid in het gebied van de Hoge Velden in Lier.

Het gaat over een korte huurtermijn van +/- 2 jaar.

We ontvingen reeds volgende biedingen:

  • Perceel 1: 521,50 euro
  • Perceel 2: 355 euro
  • Perceel 3: 837,80 euro

Procedure

Schriftelijke biedingen kunnen gebeuren uiterlijk tot en met 5 april 2017:

  • per aangetekend schrijven aan: Algemene Zaken - Vastgoedbeheer, Paradeplein 2 bus 2, 2500 Lier, 
  • of per mail aan vastgoedbeheer@lier.be 

Telkens met vermelding van het perceel.  

Uitgelicht

Vastgoed

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 311

lees verder