Delen

BEGIJNHOF Oud-Kerkhof 3

Erfpacht

De stad en OCMW Lier stellen enkele historisch beschermde woningen in het begijnhof ter beschikking via erfpacht. Er is gekozen voor een erfpacht van 33 jaar, die tot twee keer toe verlengbaar is. In totaal kan je dus 99 jaar lang gebruik maken van de woning. De pacht is overerfbaar, op die manier kunnen ook de kinderen van de erfpachter meegenieten.

De pachter betaalt in de eerste plaats een maandelijkse canon, over de volledige duur van de erfpacht. Die canon wordt berekend op basis van de geschatte koopwaarde van de woning in huidige staat. De canon ligt dus vast. Daarnaast is er het instaprecht, een bedrag dat je eenmalig betaalt bij het begin van de erfpacht. Op het instaprecht kan geboden worden, daartoe worden koopdagen met openbare bieding georganiseerd.

Tijdens de erfpacht ben je zelf verantwoordelijk voor onderhoud en renovatie van je woning. Anderzijds biedt de lange termijn je ook de kans om te investeren en er écht je eigen huisje van te maken. Je bent immers zeker dat je zelf de vruchten kan plukken.

Aanpassen

OCMW Lier laat elke woning die in erfpacht gaat nauwkeurig in kaart brengen. De bouwfysische nota geeft een opsomming met betrekking tot de gevels, het dak en de dakstructuur, houten vloeren, trappen en pleisterwerk. Deze nota wordt gebruikt als actuele plaatsbeschrijving en vertelt precies wat je erfpachtwoning inhoudt. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Hiernaast is er het inspectieverslag van vzw Monumentenwacht.

Hierbij de belangrijkste punten uit de nota en dit verslag op een rijtje.

foto

> Meer foto's

Aan de slag? Graag!

Voor sommige gebreken is een renovatie zelfs verplicht. Tweejaarlijks stelt de vzw Monumentenwacht vast welke elementen van de woning je moet aanpassen met het oog op een verantwoorde instandhouding van het erfgoed.
Volgende criteria zijn van toepassing:

 • Goed: geen onmiddellijke ingrepen vereist.
 • Redelijk: geen acute gebreken, wel is een verhoogde waakzaamheid is geboden.
 • Matig: Plaatselijke gebreken moeten tijdig hersteld worden.
 • Slecht: Een snelle, grondige ingreep dringt zich op.
 • Niet geïnspecteerd

Dringende herstellingen

Onder meer onderstaande elementen staan voor deze woning in het inspectieverslag van de vzw Monumentenwacht vermeld als dringend en op korte termijn te herstellen. Ze moeten binnen een termijn van twee jaar na de ondertekening van de overeenkomst opgelost zijn.

 • Daken: weggevallen pannen vervangen, beschadigde pannen en leien vervangen, onderdak te herstellen, aansluitingen tussen pannen en topgevel, tussen pannen en kilgoot, tussen goot en dak en aansluiting met buurpand te herstellen, lood- en zinkaansluitingen plaatsen of herstellen, mortelaanwerking hernemen, bouwpuin uit de goten verwijderen, …
 • Baksteenmetselwerk: voegwerk hernemen, weggevallen stenen hermetselen, scheuren inbinden of opvoegen, ingescheurde lateien versterken, schoorstenen afdekken met trekkappen of aanwezige trekkappen verbeteren, muren behandelen tegen opstijgend vocht, gebroken trede herstellen, weggevallen dekpannen herstellen, …
 • Architecturaal ijzerwerk: afnemen, ontroesten, herstellen, schilderen en terugplaatsen
 • Schrijnwerk: ingerotte delen vervangen, aansluitingen met de dagkanten hernemen, stopverfzomen hernemen, schilderen, …
 • Interieur: stucplafond in de hal laten opschoren, de vloer van de badkamer onderzoeken op inrottingen en herstellen,..
 • Bestrating en beplanting: de tuinbestrating herplaatsen met helling weg van het gebouw, klimplanten verwijderen.

Te behouden

Anderzijds zijn er in de woning ook heel wat bouwelementen die behouden moeten blijven. Pachters zijn daartoe verbonden aan de bouw-historische nota die het OCMW liet opmaken. Al de instandhoudings- en renovatiewerken in de woning moeten gebeuren overeenkomstig het decreet van 17 november 1993, tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten.

Onder meer volgende elementen moeten behouden blijven in woning Oud-Kerkhof nr. 3:

 • Opbouw voorgevel met gevelornamenten en schrijnwerk, opbouw achtergevel en gevelankers
 • Hoofddak , dakgoten van het hoofdgebouw.
 • Keldervloer, -plafond en –wanden, kelderraam
 • Gang gelijkvloers: plafond en wanden, houten spiltrap
 • Voorste kamer gelijkvloers en verdieping: vloer, plafond- en wandbepleistering, schouwmassief
 • Gang verdieping: vloer, plafond, 2 deuren
 • Badkamer: vloer en plafond
 • Op kamer verdieping: spantconstructie en gevelankers
 • Zolder: vloer, dakspanten, gordingen en bebording

Oud-Kerkhof 3 in’t kort

Deze woning is beschermd als monument.

De woning bestaat uit een ruime inkomhal met spiltrap. Langs links bevindt zich een woonkamer, rechtdoor kom je uit in ruime achterkamer met opkamer en daaronder een kelder. Aansluitend bij de achterkamer is er een keuken in een uitbouw. Achteraan is er een charmant stadstuintje met enkele kleine buitenbergingen.

Op de eerste verdieping bevinden zich rond de traphal twee kamers en een badkamer, aansluitend bij één van de kamers is nog een opkamer. De vaste trap loopt door tot op de ruime zolderruimte.
De maandelijkse canon voor dit pand bedraagt 442 euro, de minimale instelprijs werd vastgelegd op 10.000 euro.

Inspiratie

Had je graag enige inspiratie over welk mooi project je kan maken van deze woning? Aansluitend bij de bouwhistorisch en bouwfysische nota tekende de architect ook een mogelijk restauratieplan. Dit voorstel is geen verplichting, het geeft enkel aan wat de mogelijkheden zijn.

inspiratie
 

Meer info

Zowel bouwfysische als de bouwhistorische nota zijn opgemaakt door ARAT bvba. De tweejaarlijkse inspectie, met betrekking tot de verplichte renovaties, wordt uitgevoerd door de vzw Monumentenwacht, in opdracht van stad en OCMW Lier. Deze drie studies worden integraal bij de erfpachtovereenkomst gevoegd. 

De woning is niet toegewezen op de koopdag van 26 april 2016. Bent u alsnog geïnteresseerd in deze erfpacht? Neemt u graag een kijkje ter plaatse? Contacteer ons op tel. 03 8000 311.

Bekijk je de studies graag in detail? Je vindt ze in de rechterkolom onder Documenten.

Meer info te verkrijgen bij:

Notaris
Jan Verreth
Mechelsesteenweg 92
2500 Lier
tel. 03 480 00 46
Jan.verreth@notaris.be

Contactgegevens stad en OCMW Lier
Vastgoedbeheer
Paradeplein 2 bus 1
tel. 03 8000 311
vastgoedbeheer@lier.be
 

Uitgelicht

Vastgoed

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 311

lees verder

Algemene gegevens woning

22 februari 2016,  pdf, 1MB

Download dit bestand

Inspectieverslag monumentenwacht oudkerkhof3

22 februari 2016,  pdf, 2MB

Download dit bestand