Delen

Diensthoofd sociale dienstverlening

Stad en OCMW Lier zijn op zoek naar een gemotiveerd:

Diensthoofd Sociale Dienstverlening (A1a-A2a)

Contractueel, voltijds

Functiebeschrijving

De sociale dienst van stad en OCMW organiseert een veelzijdig aanbod van sociale dienstverlening op de 1e lijn: van info en advies, over financiële steunverlening en budgethulpverlening, gerichte begeleiding in functie van activering van OCMW-cliënten, tot ondersteuning bij huisvestingsproblemen en begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen,… 

De sociale dienst bestaat uit 3 teams: de ‘algemene sociale dienst’, het team ‘maatschappelijke integratie’ en het team ‘onthaal, intake en administratie’. Binnen deze teams zijn een 40-tal maatschappelijk werkers en een 10-tal administratief medewerkers werkzaam. De 3 teams worden elk geleid door een teamcoördinator. Als hoofd van de sociale dienst ben je een coach, die de teamcoördinatoren ondersteunt, uitdaagt en stimuleert om de sociale dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Je hebt visie en zet het strategisch en operationeel beleid uit van de sociale dienstverlening van stad en OCMW Lier, zodat de eenheid in de sociale dienstverlening versterkt wordt. Je vertaalt dat beleid in doelstellingen voor de sociale dienstverlening en bent eindverantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Je hebt bovendien een bijzondere focus op kwaliteitszorg. Hiertoe zet je in op de evaluatie en verbetering van processen van sociale dienstverlening, zodat de efficiëntie en effectiviteit worden verhoogd.

Je bent een teamspeler, die bijzonder belang hecht aan optimale samenwerking tussen de verschillende teams en inzet op betrokkenheid van medewerkers in verbetering van de sociale dienstverlening.

Download de infobrochure voor de volledige functiebeschrijving.

Profiel

Je bent houder van een masterdiploma. Leidinggevende ervaring is aangewezen.

Aanbod

Weddeschaal A1a – A2a. Basiswedde in trap 0: 2.987,26 euro bruto/maand
Basiswedde in de 10de weddetrap: 3.698,18 euro bruto/maand
Beide bedragen te verhogen met haardgeld of standplaatstoelage naargelang de gezinstoestand.

Werkervaring bij de overheid wordt integraal meegerekend voor de bepaling van de anciënniteit; relevante beroepservaring in de privésector voor maximum 10 jaar.

Het salaris wordt aangevuld met heel wat interessante voordelen:

  • Maaltijdcheques van 6 euro
  • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer
  • Fietsvergoeding
  • Hospitalisatieverzekering
  • Glijdende werktijden
  • 35 dagen vakantie

Interesse?

Heb je interesse voor deze functie? Bezorg dan je cv, motivatiebrief en een gescand beeld van je diploma uiterlijk 7 mei 2017 via jobs@lier.be.

Voor meer informatie kan je terecht bij Ute Engelen, departement Personeel, tel. 03 491 68 00 of via jobs@lier.be.

> Infobrochure diensthoofd sociale dienstverlening

 

Is deze job niets voor jou?

Volg ons op Facebook of stel je spontaan kandidaat voor andere functies en bezorg je kandidatuur aan Stad en OCMW Lier, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier of per mail naar jobs@lier.be

Uitgelicht

Personeel

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 320

lees verder

Infobrochure diensthoofd sociale dienstverlening