Delen

Consulent economie / handelskernversterking

Stad en OCMW Lier zoeken gemotiveerde:

Consulent economie/handelskernversterking (B1-B3)

Voltijds, contractueel

De Job in het kort

Een drastisch wijzigend aankoopgedrag dwingt detailhandel tot ingrijpende heroriëntatie en specialisatie. Stad Lier houdt de laatste jaren de vinger aan de ‘kleinhandelspols’ en wil vermijden dat de aantrekkelijkheid van haar kernwinkelgebied verschraalt. In het kader van leegstandbestrijding dringt bijvoorbeeld de behoefte zich op aan een attractieve winkeldynamiek.

Daarom zet het stadsbestuur en het team Ondernemen van de stad Lier actief in op kernversterkende acties, maatregelen en koopevents enerzijds, en anderzijds op capaciteitsopbouw van de handelaar/ondernemer via netwerking en vormings- en/of coachingsaanbod.

Enkele voorbeelden: bestickeringactie leegstaande handelspanden, premiestelsel invulling leegstaande handelspanden, thematische vormingsmodules digitale promotie, coachingsprogramma, geschenkbonsysteem LIERSE CENTRUMBON, geanimeerde koopzondagen en shopwedstrijden, netwerkevents voor handelaars, thematische infoavonden, enz.

Dit alles wordt binnen het team Ondernemen uitgedacht, inhoudelijk ingevuld en praktisch vormgegeven.

Als consulent word je ingezet om de veelzijdige werkterreinen binnen kernversterking mee te helpen ondersteunen. Daarnaast zal je ook ondersteuning bieden in het per doelgroep gedifferentieerd vergunningenbeleid (o.m. drankvergunning, socio-economische vergunning, …) en occasioneel als 2de back-up fungeren voor de dienstverlening via het loket ondernemen.

Bereidheid tot avond- en weekendwerk moet aanwezig zijn.

Download de infobrochure voor de volledige functieomschrijving.

Profiel

Je bent in het bezit van een bachelordiploma.

Aanbod

Weddeschaal B1-B3.

Basiswedde in trap 0: 2.365,20 euro bruto/maand

Basiswedde in de 10de weddetrap: 2.706,99 euro bruto/maand

Beide bedragen te verhogen met haardgeld of standplaatstoelage naargelang de gezinstoestand.

Werkervaring bij de overheid wordt integraal meegerekend voor de bepaling van de anciënniteit; relevante beroepservaring in de privésector voor maximum 10 jaar.

Het salaris wordt aangevuld met heel wat interessante voordelen:

  • Maaltijdcheques van 6 euro
  • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer
  • Fietsvergoeding
  • Hospitalisatieverzekering
  • Glijdende werktijden
  • 35 dagen vakantie

Interesse?

Heb je interesse voor deze functie? Bezorg dan je CV, motivatiebrief en een gescand beeld van je diploma uiterlijk op zondag 28 mei 2017 via jobs@lier.be.

Voor meer informatie kan je terecht bij Annelies Loozen, departement personeel, tel. 03 491 68 03 of via jobs@lier.be.

> Infobrochure consulent economie / handelskernversterking

Is deze job niets voor jou?

Volg ons op Facebook of stel je spontaan kandidaat voor andere functies en bezorg je kandidatuur aan Stad en OCMW Lier, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier of per mail naar jobs@lier.be

Uitgelicht

Personeel

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 320

lees verder

Infobrochure consulent economie / handelskernversterking