Delen

Zondag 26 maart: verkeersmaatregelen naar aanleiding van marathon

Op zondag 26 maart organiseert AC Lyra met steun van de stad Lier opnieuw een marathon, die grotendeels door de binnenstad loopt. Lopers kiezen voor een wedstrijd van 5 km (start 14.30 uur), 10 mijl (start 14.15 uur), een marathon (start 10 uur) of aflossingsmarathon (start 10.30 uur). Er is ook een kinderloop (start 14 uur). De start bevindt zich telkens op de Grote Markt, de aankomstplaats is op de atletiekpiste.

Parcours marathon

Grote Markt – Werf – Netelaan – Leuvensevest (voor inrit rust- en verzorgingstehuis 180° keren) – over Molbrug naar Aarschotsesteenweg – atletiekpiste – Aarschotsesteenweg richting centrum – rechts op Netedijk voor Molbrug – Hoogveldweg – P.Krügerstraat – Veemarkt – Zaat – Netedijk – brug Kanaalstraat (overzijde dijk) – Netedijk – Bernadijnenlaan (richting “Ijzeren brug”) – onder de spoorwegbrug – rechts langs water brug onderdoor op Kanaaldijk richting Duffel – ganse Kanaaldijk tot Anderstad – rechts kasseiweg aan Melkerij – rechts Netedijk richting Lier – Molbrug oversteken links (stadswandeling volgen) – Jaagpad van stadspark naar Ouderijstraat – rechts grindpad voor brug naar Ouderijstraat – grindpad moestuintjes rechts naar Begijnhofstraat – Eikelstraat – Grote Markt.

Route

Verkeersmaatregelen

Het volledige parcours, uitgezonderd jaagpaden, is verkeersvrij – ook voor fietsers! – van 8.30 tot uiterlijk 18 uur. Gemotoriseerd verkeer in het centrum is die dag af te raden. De Grote Markt is afgesloten voor alle verkeer (ook bussen) vanaf 6 uur, maar de doorgang van Florent Van Cauwenberghstraat – Lisperstraat blijft open.
De oostelijke zijde van de binnenstad is enkel bereikbaar via Lisp: Frederik Peltzerstraat, Waterpoortstraat, Blokstraat, Huibrechtstraat, Vredebergstraat, Aragonstraat, Mosdijk en De Heyderstraat.
De rijrichting in Vredebergstraat tussen Abtsherbergstraat en Vismarkt wordt omgedraaid.
Verkeer vanuit de oostelijke zijde van de binnenstad kan enkel weg via de route: Berlaarsestraat, Sint-Gummarusstraat, De Heyderstraat, Predikherenlaan, Blokstraat, Wijngaardstraat en Lisperstraat.

Volgende straten lopen dood aan het parcours:

 • Brouwerijstraat, Vismarkt. Om de Vismarkt, Mosdijk en wijken Oever en het Looks bereikbaar te houden, wordt in de Vredebergstraat, tussen Abtsherbergstraat en Vismarkt, de rijrichting omgekeerd.
 • Rechtestraat en Bril (deels opengesteld voor verkeer in twee richtingen), Volmolenstraat (opengesteld voor verkeer in twee richtingen). De paaltjes aan Volmolenstraat-Gasthuisvest worden verwijderd. De rijrichting in Kattenstraat wordt omgedraaid.
 • Leuvensevest ter hoogte van inrit RVT “De Zilveren Knoop”, brug Leuvensepoort Berlarij-Veemarkt, Berlaarsesteenweg, Veemarkt. Op de Veemarkt, tussen Berlaarsesteenweg en Zaat/Maasfortbaan, wordt 1,5 rijstrook ingenomen.
 • Maasfortbaan (opengesteld voor verkeer in twee richtingen). Maasfortbaan is doodlopend op de Veemarkt en wordt, tussen Pastoriestraat en Veemarkt, opengesteld voor verkeer in twee richtingen.
 • Nazaretdreef
 • Kanunnik Davidlaan (opengesteld voor verkeer in twee richtingen), Kapucijnenvest . De rijrichting in Kapucijnenvest, tussen uitrit parking ‘Grote Markt’ en Mechelsestraat, wordt omgekeerd. Het deel vanaf de uitrit tot Begijnhofstraat wordt opengesteld voor verkeer in twee richtingen.
 • Anderstad: bereikbaar tot aan het parcours (dijk), fietsers zijn hier wel toegelaten op het parcours.

Volgende straten zijn ingesloten door het parcours en dus onbereikbaar: het Begijnhof, Kalkovenstraat, Bles, Molenlaan, Schapekoppenstraat, Zimmerplein, Papegaaistraat, Lantaarnstraat, Felix Timmermansplein, Zaat

Andere verkeersmaatregelen

 • Er is éénrichtingsverkeer op Aarschotsesteenweg richting Ring, uitgezonderd fietsers. Tussen de Molbrug en Hoogveldweg wordt de rijbaan voor de helft ingenomen (kant piste).
 • Ook in Hoogveldweg en P.Krügerstraat is er éénrichtingsverkeer vanaf Merelstraat naar Veemarkt. De helft van de rijbaan wordt ingenomen (kant water). Hierdoor loopt Berlaarsesteenweg dood op Veemarkt.
 • Plaatselijk verkeer van Leopold III-laan naar A.Vanderpoortenlaan blijft mogelijk. Op de Netelaan wordt slechts de helft van de rijbaan en de parkeerstrook (kant stadspark) gebruikt.
 • Het stuk stadsvest/dijk tussen de Molbrug en de ‘sluisbrug’ (Stadpark-dijk-Stadswandeling- weg naar sportvelden) wordt in functie van de veiligheid afgesloten in beide richtingen. Er is een omleiding voor fietsers en voetgangers voorzien via het stadspark.
 • Opgelet: aan Molbrug moeten voetgangers oversteken ter hoogte van het Koninklijk Atheneum.
 • Op de brug van de Kanaalstraat wordt de rijbaan half ingenomen. Voorrangsborden voor verkeer.

Parkeerverbod

Op het hele parcours geldt een parkeer- en stilstaanverbod vanaf 6 uur. Ook volgende straten wordt een parkeerverbod ingevoerd: Rechtestraat, Aarschotsesteenweg, Maasfortbaan, Kapucijnenvest en Vredebergstraat.

Parkings

 • Parking De Mol is niet voor publiek toegankelijk tussen 6 en 18 uur. De parkings, zowel openbaar als privé (Walkiers en Zimmerhotel), tussen Benedenbaan en Aarschotsesteenweg, blijven toegankelijk en bereikbaar via Hoogveldweg, Benedenbaan en Waversesteenweg.
 • Zowel parking als rijbaan Zaat liggen op het parcours en zijn afgesloten voor verkeer. De parking in de Schapekoppenstraat is ingesloten door het parcours en is niet beschikbaar.
 • Omdat er verschillende parkings voor personen met een handicap wegvallen, wordt de parkeerstrook in de Netelaan, tussen de Leopold III-laan en de A. Vanderpoortenlaan (overzijde stadspark) voorbehouden voor  personen met een handicap.
 • Voor bezoekers met fiets is een fietsenparking voorzien vlakbij de ingang van de atletiekpiste. Daarnaast zijn er ook gratis pendelbussen voorzien van en naar de parkings van Van Hool in Koningshooikt. De bus halteert nabij de brandweerkazerne op de Hoogveldweg en rijdt via de Berlaarsesteenweg en Ring terug naar Koningshooikt.

Meer info over:

© Foto homepage: Lier Belicht

Uitgelicht

Mobiliteit

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 383

lees verder