Vanaf 10 mei: proefopstelling Sint-Gummarusstraat

Bezoekadres:
Sint-Gummarusstraat , 2500 Lier
Google maps Vanaf 10 mei: proefopstelling Sint-Gummarusstraat

De stad zet continu verder in op een degelijk en bereikbaar openbaar domein. De herstelling en vernieuwing van de wegen- en fietsinfrastructuur krijgt hierbij prioriteit. Zo werd in de planning 2017-2018 ook de heraanleg van de Sint-Gummarusstraat opgenomen. De stad stelde hiervoor studiebureau Infrabo aan, dat op haar beurt aan de slag ging om een voorontwerp op te maken.  

In januari stelden de stad en het studiebureau dit voorontwerp voor aan de bewoners. Tijdens deze bewonersvergadering noteerde de stad zoals steeds ook opmerkingen van de bewoners. Zo werd de bezorgdheid genoteerd dat de snelheidsremmende maatregel (i.e. wegversmalling met groenelement) opgenomen in het voorontwerp niet het beoogde effect zal hebben. Samen met de bewoners sprak de stad af om eerst een proefopstelling van deze snelheidsremmende maatregel in te richten in de straat. Op deze manier kunnen we de wegversmalling eerst testen voor het studiebureau verder werkt aan het definitief ontwerp van de plannen.

Proefopstelling vanaf woensdag 10 mei

De proefopstelling wordt op woensdag 10 mei geplaatst. Hiervoor is de straat tussen 9 en uiterlijk 12 uur afgesloten. Verkeer vanuit de Berlaarsestraat wordt dan omgeleid via Vismarkt, Aragonstraat en Mosdijk. 

Ter hoogte van huisnummer 27 zullen er vijf bloembakken met bloemen geplaatst en ingericht worden als wegversmalling in de straat. De stad zal de proefopstelling na enkele maanden evalueren. Aan de hand van de evaluatie zal het studiebureau het ontwerp voor de heraanleg verder uittekenen of aanpassen.

De effectieve werken voor de heraanleg van de Sint-Gummarusstraat zijn ten vroegste voor begin 2018.

Uitgelicht

Technisch bureau

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
03 8000 300

lees verder