Delen

Ontwikkeling op site oude Gasfabriek

Een projectontwikkelaar kreeg eind december 2012 groen licht voor de bouw van 132 appartementen op de site van de oude gasfabriek aan de F. Peltzerstraat-Gaslei. Na de sloop van de bestaande gebouwen en de sanering van de grond kunnen de werken starten. De appartementen worden, verspreid over vier losstaande volumes, ingeplant in een groene omgeving. Er komt ook een ondergrondse parkeergarage en twee ruimtes voor publieke functies.

De stad komt hiermee tegemoet aan de doelstelling die aan Lier werd opgelegd door de selectie als kleinstedelijk gebied. Die stelt dat er ruimte beschikbaar moet gesteld worden voor bijkomende wooneenheden.

Het project kadert binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Gasfabriek’. De indirecte aanleiding voor de opmaak van dit RUP was de verplichte bodemsanering van de site van de voormalige gasfabriek. De site is een Brownfield: een verlaten, vervallen en onderbenut bedrijfsterrein met erg vervuilde gronden. In ruil voor de sanering mag de ontwikkelaar het woonproject op de site realiseren.

Meer info over de verkoop van de appartementen vind je via: http://www.gands.be/oudegasfabriek-lier.

Gasfabriek

(c) De Architecten NV

Uitgelicht

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Gasfabriek