Delen

Project EFRO Vlaanderen

Het projectvoorstel dat de stad indiende bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Vlaanderen, werd begin 2016 goedgekeurd. Voor de realisatie van het project ontvangt de stad Lier Europese subsidies (EFRO), Vlaamse subsidies (Hermes-fonds) en provinciale subsidies, naast de eigen cofinanciering. Het project loopt tot en met 31 maart 2018.

In augustus 2016 is het project ook finaal goedgekeurd voor operationele opstart in samenwerking met SOLag, Provincie Antwerpen en de andere subsidiërende instanties HERMES-Vlaanderen, EFRO-Vlaanderen (VLAIO). Het subsidiebedrag bedraagt van de verschillende instanties bedraagt in het totaal 133.466 euro.

Binnen dit project zet de stad een externe retailexpert in als tussenpersoon die op maat de hiaten binnen de sector helpt invullen en de koopattractie in het verzorgingsgebied kan versterken. Op deze manier wenst de stad gericht nieuwe invullingen (nieuwe winkels, dienstverleners, horeca) te realiseren die het bestaande aanbod aanvullen, bv. óók door branches aan te trekken waar op heden een gebrek of een ondervertegenwoordiging in is. De retailexpert doet dit onder andere met behulp van een retailportfolio waarin de troeven van Lier als vestigingslocatie in de kijker worden geplaatst. Na een aanbestedingsprocedure werd Willem De Laat (Value Partners) aangesteld om tot eind maart 2018 als externe retailexpert/-consultant de stad te ondersteunen. 

Eindrapport nulmeting Lierse detailhandel

In het eindrapport stelt Willem De Laat (detailhandel- en retailvastgoedexpert van Value Partners) in samenwerking met de cel economie van de stad Lier en de EFRO-stuurgroep de finale versie voor van de nulmeting van het Lierse detailshandelsapparaat (branchering, leegstand, randvoorwaarden, … incl. benchmark met vergelijkbare steden). Op basis van de nulmeting zal als volgende stap een infographic/retailportfolio ontwikkeld worden waarin alle Lierse vestigingstroeven in de kijker geplaatst worden om op deze manier het informeren én aantrekken van potentiële retaileigenaars, -beheerders, -ontwikkelaars en expansiemanagers. Daarnaast resulteert de nulmeting in enkele beleidsaanbevelingen waarrond zes themaworkshops verdere optimalisaties geconcretiseerd zullen worden. Enkele aanbevelingen zijn momenteel al in de praktijk omgezet zoals de implementatie van passantentellingen via wifi-sensoren en bijhorende monitoring en opmaal van een promotioneel shopmagazine.

Het eindrapport werd gepresenteerd tijdens de gemeenteraad van 27 maart 2017. De presentatie hiervan kan je hier bekijken.

EFRO Vlaanderen

Uitgelicht

Ondernemen

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 382

lees verder

Presentatie nulmeting kernwinkelgebied Lier 27-03-2017