Delen

Heraanleg Sint-Gummarusstraat

De stad Lier wil ook dit jaar verder blijven inzetten op een degelijk bereikbaar openbaar domein met hierbij de herstelling en vernieuwing van de wegen- en fietsinfrastructuur als prioriteit.

Op de planning staat ook een heraanleg van wegen en riolering in de Sint-Gummarusstraat. De stad stelde studiebureau Infrabo aan dat op haar beurt aan de slag ging om een voorontwerp op te maken. Dit voorontwerp is nu klaar en werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de straat. De presentatie van dit voorontwerp vind je hier terug in de rechterkolom. Let wel, dit betreft een allereerste voorontwerp van de plannen. Het studiebureau gaat nu met de opmerkingen van het college en de bewoners aan de slag voor de opmaak van het ontwerp.

Wat gebeurt er nu?

De heraanleg van de Sint-Gummarusstraat bevindt zich met het voorontwerp nog in een beginfase. Vooraleer de werken effectief kunnen starten, volgen er nog een aantal stappen, zie onder. Als alles vlot verloopt met het afleveren van de vergunning, kunnen de werken nog in 2017 van start gaan.

Verder verloop:
1. Opmaak ontwerp
Studiebureau Infrabo werkt de plannen verder uit en verwerkt indien mogelijk opmerkingen gemaakt op het voorontwerp in het definitieve ontwerp.

2. Goedkeuring ontwerp
Het definitieve ontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

3. Indienen stedenbouwkundige aanvraag
Na goedkeuring van het ontwerp kan de stad een bouwaanvraag indienen.

4. Openbaar onderzoek
Alvorens het ontwerp van de plannen kan goedgekeurd worden, worden ze onderworpen aan een openbaar onderzoek om na te gaan of er bezwaren zijn tegen de stedenbouwkundige aanvraag. De start van het openbaar onderzoek, wordt met gele affiches aangeduid in de straat.

5. Ontvangen stedenbouwkundige vergunning

6. Aanstellen aannemer
Na het ontvangen van de stedenbouwkundige vergunning, kan de stad met een aanbestedingsprocedure op zoek naar een aannemer voor de uitvoering van de werken.

7. Bewonersvergadering
Enkele weken voor de start van de werken, volgt nog een bewonersvergadering. Tijdens deze vergadering zal de aannemer de concrete timing en fasering van de werken voor de heraanleg van de straat voorstellen. 

Uitgelicht

Technisch bureau

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
03 8000 300

lees verder

Bewonersvergadering voorstelling voorontwerp