Delen

Max. snelheid van aantal straten aangepast

Met het oog op de veiligheid van zowel autobestuurders als fietsers en voetgangers, besliste het college om in enkele straten de maximum toegelaten snelheid aan te passen. Hoe consequenter en eenduidiger de snelheid wordt geregeld, hoe beter dit wordt opgevolgd door de automobilisten.

  • Op de Berlaarsesteenweg wordt vanaf de Ring tot en met nummer 188 de snelheid teruggebracht naar 50 km/u. Momenteel is de snelheid op de Berlaarsesteenweg vanaf de Ring tot de grens met de gemeente Berlaar 70 km/u. Op het eerste stuk van de Berlaarsesteenweg zullen zoneborden de verlaging van de maximumsnelheid aangeven.
     
  • Op de Mechelbaan te Koningshooikt wordt de maximumsnelheid teruggebracht naar 50 km/u over de hele lengte. Momenteel zijn er op de Mechelbaan twee snelheidslimieten van kracht, nl.  50 km/u en 70 km/u. Het stuk waar nu nog een snelheidslimiet van 70 km/u geldt bevindt zich ter hoogte van de chirolokalen. Bijkomend is hier een aanliggend fietspad van 90 cm breed aanwezig over vanaf Itterbeek tot aan het 'Sterreke'. Ter hoogte van de chirolokalen is er ook een aangelegde fietsoversteek. Omwille van het vele verkeer dat van deze weg gebruik maakt is het voor de fietsers veel veiliger dat hier de snelheid naar omlaag gehaald wordt.
     
  • De snelheidslimiet in de Misstraat te Koningshooikt zal vanaf de Aarschotsesteenweg tot aan de grens met Berlaar opgetrokken worden naar 70km/u. Op deze manier wordt het snelheidsregime van Berlaar dat momenteel 70 km/u is, doorgetrokken, wat eenduidiger is voor automobilisten. In de zijstraten blijft de huidige snelheid ongewijzigd, namelijk 50 km/u.

Uitgelicht

Mobiliteit

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 383

lees verder