Delen

Vacante standplaatsen Novemberfoor 2017

OPENVERKLARING - Losse standsplaatsen Novemberfoor 2017 (blauwe zone)

Intekenperiode:  van 1 maart tot en met 19 maart 2017

De vacante blauwe zones op de Gasthuisvest betreffen de volgende:

  • 1 zone met een afmeting van 20 meter op 10 meter
  • 1 zone met een afmeting van 18 m op 6 meter
  • 1 zone met afmeting van 11 meter op 6 meter

Aanvraagprocedure

Vanaf 1 maart tot en met 19 maart 2017 kunnen geïnteresseerden een toewijzing aanvragen i.k.v. de open verklaarde, losse standplaatsen voor de Lierse Novemberfoor 2017 door middel van een gemotiveerd schrijven (via mail of post) t.a.v. de cel Economie van de stad Lier.

Bij het gemotiveerd schrijven dienen volgende bewijsstukken aangeleverd te worden:

  • bewijs van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
  • kopie van de verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en inzake brandrisico’s
  • kopie van het keuringsattest van elektriciteit en gas
  • foto’s van de attractie met opgave van de exacte oppervlaktematen (inclusief luifels & eventuele kassamodules)
  • wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen betreft, aangedreven door een niet-menselijke energiebron, een bewijs dat de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen
  • het bewijs dat de uitbating van een kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften
  • het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er werkzaam zijn, voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid

Indien bij de kandidatuurstelling de vereiste bewijsstukken ontbreken, kan de aanvraag niet ontvankelijk verklaard worden.

Info

Stad Lier – Cel Economie
Paradeplein 2/1
2500 Lier
economie@lier.be
Tel. 03 8000 382

Wetgeving

De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten, gewijzigd door de wetten van 4 juli 2004 en 20 juli 2006, het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie en de vigerende decreten.

Het collegebesluit m.b.t. het toekennen van abonnementen novemberfoor en kermissen van 2013 tot 2017, dd. 6 maart 2012.

Het gemeenteraadsbesluit dd. 16 december 2013 houdende de aanpassing van het retributiereglement op de novemberfoor en de kermissen.

Uitgelicht

Ondernemen

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 382

lees verder