Delen

Stad Lier ondertekent charter ter bestrijding van jeugdwerkloosheid

De jeugdwerkloosheid in Lier is hoog. Bijna 1 op 4 van de werklozen is jonger dan 25. Van die jonge werklozen is meer dan 1 op 2 laaggeschoold. Gebrek aan ervaring, in combinatie met een beperkte scholingsachtergrond, beïnvloeden de kans op integratie op de arbeidsmarkt negatief.

Nochtans betekent uitsluiting van de arbeidsmarkt een groot maatschappelijk verlies: aan persoonlijke en sociale ontwikkeling, én aan economisch potentieel.

Om dat verlies tegen te gaan, engageert een breed veld van actoren uit de samenleving in Lier er zich toe om de krachten te bundelen in functie van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Want énkel via een krachtenbundeling over de diverse sectoren heen, wordt die strijd effectief en daadkrachtig. En net daartoe engageren diverse partners zich, bij middel van gezamenlijke ondertekening van een ‘Charter ter bestrijding van de Jeugdwerkloosheid in Lier’.

Volgende actoren ondertekenden dit charter op dinsdag 22 november:

  • Stad Lier
  • OCMW Lier
  • VDAB
  • ARKTOS vzw
  • Unizo
  • Fonds Ivens – Boons
  • VOKA
  • Sociaal – economische raad
  • Onderwijs – Lokaal Overlegplatform
 

Uitgelicht