Delen

Sensibiliseringsactie 'propere winkelstraten'

Een winkelbuurt die er niet net bij ligt, wekt ontevredenheid en een gevoel van onveiligheid in de hand. Ondanks de inspanningen van de stad om het openbaar domein proper te houden, blijven zwerfvuil en sluikstort vaak een doorn in het oog, ook voor de handelszaken en hun klanten.
Het ‘Proper Lier’-beleid vraagt de nodige verantwoordelijkheidszin van iedereen: de stad, de inwoners, de bezoekers, de consument, de handelaars/ondernemers, ... De Economische Raad (adviesraad) wil het goede voorbeeld geven en collega-handelaars/ondernemers en hun personeel bewust maken om ook mee te werken aan een nette en dus commercieel attractieve omgeving.

Sensibiliseringsactie propere winkelstraten 29-11-2016De stad organiseerde in samenwerking met de Economische Raad op dinsdag 29 november een sensibiliseringsactie ‘propere winkelstraten’. Die dag heeft een campagneteam met leden van het College van Burgemeester en Schepenen, de betrokken diensten, animatoren en een afvaardiging van de Economische Raad een voorbeeldactie gevoerd tegen het zwerfvuil in het kernwinkelgebied. Daarbij werden achtereenvolgend zowel Rechtestraat, Grote Markt, Antwerpsestraat en een gedeelte van Kartuizersvest zwerfvuilvrij gemaakt.

De stad voorzag voor die gelegenheid extra ruimmateriaal (grijpstokken, handschoenen en vuilniszakken), dat na de actie aan de overkoepelende handelsvereniging Lier Shopping vzw werd geschonken. Op deze manier kan de vereniging blijvend gebruik maken van het materiaal. Door mee het goede voorbeeld te geven voor hun klanten door bv. geen sigarettenpeuken, papiertjes of ander vuilnis op de openbare weg te gooien, kunnen handelaars/ondernemers en hun personeel de actie mee ondersteunen.

Na deze sensibiliseringsactie zal de stad overgaan tot handhaving door vaststellingen op te maken die kunnen leiden tot administratieve geldboetes (Art.8 Algemeen politiereglement stad Lier).

Uitgelicht