Delen

Samenwerkingsovereenkomst stad Lier en Thomas More Kempen

Sinds heel wat jaren heeft hogeschool Thomas More Kempen een campus in Lier. Dit is ondertussen de enige resterende hogeschool in Lier. Thomas More Kempen biedt een waaier aan opleidingen: verpleeg- en vroedkunde, lerarenopleiding, eventmanager,... Dit aanbod maakt heel wat kansen tot samenwerking binnen stad en OCMW Lier mogelijk. Door een samenwerking kunnen aan de studenten kansen en mogelijkheden geboden worden om ervaringen op te doen binnen een dynamische en professionele organisatie.

Studenten van Thomas More krijgen reeds tijdens hun opleiding intensief voeling met het werkveld en dit in al zijn aspecten. De hogeschool bouwt daarvoor actief het programma ‘Partners in Education’ uit, een netwerk van expertise en cocreatie. De school sluit in dat kader met bedrijven en organisaties structurele samenwerkingsovereenkomsten. Op die manier kan het hoger onderwijs in de bedrijven én de bedrijven in het hoger onderwijs gebracht worden. ‘Partners in Education’ is echter meer dan een gewone samenwerking. De partnerbedrijven zitten mee in de cockpit om zo opleidingen binnen Thomas More toekomstgericht aan te sturen. Bovendien stellen ze hun expertise, knowhow en infrastructuur open voor docenten en studenten van de school.

Stad Lier wil graag meewerken aan deze realisatie van innovatieve en werkveldgerichte leeromgevingen voor zowel studenten als docenten. Zo kan de stad ook de opportuniteiten die de aanwezigheid van een campus van Thomas More biedt maximaal benutten.

Op 23 juni ondertekenden de stad Lier en Thomas More hierrond een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking situeert zich rond enkele pijlers die daarna in een jaaractieplan verder uitgewerkt worden tot concrete acties.

 • De aanwezigheid van Thomas More in Lier wordt verder verankerd.
 • Het team evenementen van de stad zal samenwerken met de opleiding eventmanagement onder de vorm van projecten en stages.
 • De opleidingen van Thomas More zijn een partner in de realisatie van het sociaal beleid in Lier.

In uitvoering van deze pijlers zijn voor het academiejaar 2017-2018 reeds volgende concrete afspraken gemaakt:

 • Focus op Lier als studentenstad met o.m. bij de start van het academiejaar een event op de campus van Thomas More en aanwezigheid van de stad op Opencampusdagen (opendeurdagen).
 • In het kader van lokale economie – lokaal netwerk: 
  - Googlesessie voor ondernemers op de campus met deelname van studenten en docenten
  - Met gerichte initiatieven beter bekend maken van Thomas More bij Lierse ondernemers, om zo mogelijke nieuwe opportuniteiten te ontdekken en uit te werken.
  - De stad profileert zich als aantrekkelijke werkgever voor Thomas More alumni
 • Gericht op Sociaal huis – sociale zaken:
  - Onderwijs: begeleiding aan huis van leerlingen uit de basisschool door studenten van de campus in Vorselaar
  - Project ondersteuning mantelzorgers: ondersteuning door studenten uit de zorgopleidingen met betrekking tot innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waarmee mantelzorgers geconfronteerd worden.

Uitgelicht