Delen

Resultaten bodemonderzoek volkstuintjes

Op 12 maart 2016 werd een verbod uitgevaardigd op de consumptie van gewassen afkomstig van de volkstuintjes. Het consumptieverbod had een preventief doel met het oog op de vrijwaring van de openbare gezondheid. Bijkomend onderzoek was noodzakelijk om de gezondheidsrisico’s van de consumptie van groenten in te schatten.

Er werd in samenwerking met de volkstuingebruikers gestart met het aanleggen van testtuinen. De bodem van deze testtuinen werd met kalk bewerkt en er werden proefgewassen geplant. Het bekalken had tot doel om te onderzoeken of deze techniek de zware metalen in de bodem vasthoudt, zodat deze niet in de gewassen wordt opgenomen.

In september 2016 werd een nieuw bodemonderzoek en gewasanalyse uitgevoerd. Er werden van de bodem van 7 volkstuintjes mengstalen genomen en er werd een gewasanalyse uitgevoerd van 5 proefgewassen: sla, rode biet, courgette, komkommer en bonen.

Het besluit van het onderzoek luidt als volgt:

Na analyse van de bodemstalen werd in geen enkel geanalyseerd bodemstaal een verhoogde concentratie aangetroffen. In de gewasanalyse van de sla werd lood verhoogd aangetroffen. Er wordt geadviseerd de sla grondig te wassen voor consumptie i.p.v. dat de sla niet meer mag geconsumeerd worden. Uiteraard gaat het m.b.t. sla maar over één analyse. De analyse van meerdere stalen is aangewezen om een meer gefundeerd advies hieromtrent te kunnen verlenen.

Het onderzoek toont aan dat gewassen veilig kunnen geteeld en geoogst worden en dat het consumptieverbod kan opgeheven worden.

De gebruikers wordt wel aangeraden om de bodem te bekalken: het bekalken van de bodem heeft een reducerende invloed op de opname van zware metalen naar de gewassen. Het is noodzakelijk om sla grondig te wassen vooraleer te consumeren. De geteelde groenten kunnen enkel voor eigen gebruik aangewend worden en mogen niet in de handel worden gebracht.

Uitgelicht