Delen

Parkeren do's & don'ts

Parkeer in de rijrichting en niet voor een oprit

De stad zet ‘vaststellende ambtenaren’ in om bestuurders te wijzen op het correct parkeren op de openbare weg, verkeerd gebruik te beboeten en zo de overlast rond parkeren en stilstaan te beperken.

Wist je dat je rechts ten opzichte van de rijrichting dient te parkeren? In een straat met éénrichtingsverkeer, mag je langs de ene of langs de andere kant parkeren, tenzij anders bepaald door de verkeersborden. Parkeren tegen de rijrichting in is volgens de algemene wegcode niet toegestaan.

Parkeren voor een oprit die niet van jezelf is, is uiteraard niet toegestaan. Parkeer je wel al eens voor je eigen oprit? Breng dan je kentekennummer aan op de oprit of de garagepoort, om zo boetes te vermijden.

Uitgelicht