Delen

Snelheidswijziging op de Ring

Op 1 januari wordt 70 km/u de officiële norm buiten de bebouwde kom in Vlaanderen. Deze aanpassing moet de verkeersveiligheid op de weg verhogen. Daarnaast moet het meer duidelijkheid langs de weg creëren. De regel geldt niet voor wegen met twee rijvakken in iedere richting gescheiden door een middenberm. Daar blijft de norm 120 km/u tenzij anders vermeld. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakt van de vereenvoudiging van de snelheidsregimes echter gebruik om ook op een aantal van deze wegen de snelheid te verlagen om het verkeer er veiliger te laten verlopen.

Een van de wegen waar dit het geval is, is de Ring rond Lier. Hier gold voor een deel van de Ring (tussen Boomlaarstraat en Aarschotsesteenweg) al een snelheidsregime van 70 km/u. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal deze zone nu uitbreiden tot net voorbij de aansluiting met de Antwerpsesteenweg.

Het verkeer op de Ring zal tussen de Plaslaar en Aarschotsesteenweg voortaan hoogstens 70 km/u mogen rijden. De Ring ten noorden van Plaslaar houdt het bestaande snelheidsregime van 90 km/u.

De reden voor de uitbreiding van de zone 70 op de Ring is de veiligheid. Op het deel van de Ring tussen Antwerpsesteenweg en Boomlaarstraat zijn er immers verschillende aansluitingen (zijwegen, toegangen). Dat maakt het gevaarlijk inrijden of uitdraaien als doorgaand verkeer 90 km/u rijdt. Daarnaast is er op een deel van dit traject geen vrijliggend fietspad voorzien, waardoor fietsers niet veilig en comfortabel kunnen fietsen langs het snel voorbijrijdende verkeer.

De algemene regel en het wegnemen van overbodig geworden borden gaat in vanaf 1 januari 2017. Omdat het in het geval van de Ring gaat om een weg die volgens de algemene regel (zonder borden) een snelheidsregime van 120 km/u heeft, die nu verandert naar een snelheidsbeperking van 70 km/u, worden nieuwe borden geplaatst. Het plaatsen van deze borden is al gestart. Hou rekening met deze aanpassing wanneer je op de Ring rijdt!

Uitgelicht

Mobiliteit

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 383

lees verder