Delen

Openverklaring standplaatsen zomerkermis Koningshooikt

INTEKENPERIODE:  22 mei 2017 tot en met 26 mei 2017

Openverklaarde standplaatsen

Het Lierse college van burgemeester en schepenen besliste akkoord te gaan met de openverklaring van een standplaats voor de Zomerkermis van Koningshooikt van 16 t/m 18 juni op parking De Laag voor de volgende attractie:

 • een kindermolen                                        
 • een bidule of autoscooter
 • een spookkasteel                         
 • een kinder bungee trampoline
 • een kinderschietkraam                            
 • een kinderdragon
 • een magneetspel                                       
 • een eetkraam
 • een ballenkraam                                         

Aanvraagprocedure

Vanaf 22 mei tot en met 26 mei 2017 kunnen geïnteresseerden een toekenning van de open verklaarde plaatsen voor de Zomerkermis Koningshooikt aanvragen door middel van een gemotiveerd schrijven t.a.v. de cel Economie van de stad Lier.

Bij het gemotiveerd schrijven dienen volgende bewijsstukken aangeleverd te worden:

 • bewijs van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
 • kopie van de verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en inzake brandrisico’s
 • kopie van het keuringsattest van elektriciteit en gas
 • foto’s van de attractie met opgave van de exacte oppervlaktematen (inclusief luifels & eventuele kassamodules)
 • wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen betreft, aangedreven door een niet-menselijke energiebron, een bewijs dat de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen
 • het bewijs dat de uitbating van een kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften
 • het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er werkzaam zijn, voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid

Indien bij de kandidatuurstelling de vereiste bewijsstukken ontbreken, kan de aanvraag niet ontvankelijk verklaard worden.

Wetgeving

De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten, gewijzigd door de wetten van 4 juli 2004 en 20 juli 2006, het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie en de vigerende decreten.

Het collegebesluit m.b.t. het toekennen van abonnementen novemberfoor en kermissen van 2013 tot 2017, dd. 6 maart 2012.

Het gemeenteraadsbesluit dd. 16 december 2013 houdende de aanpassing van het retributiereglement op de novemberfoor en de kermissen.

Uitgelicht

Ondernemen

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 382

lees verder