Nieuwsarchief

 • Stad ondersteunt noodhulp aan Haïti

  In september 2016 sloeg orkaan Matthew hard toe in Haïti. Naar schatting werden 1.24 miljoen mensen getroffen en hebben 350.000 slachtoffers dringend nood aan humanitaire hulp. Rode Kruis-Vlaanderen trekt als onderdeel van een Emergency Response Unit (ERU) richting Haïti om logistieke ondersteuning te bieden in één van de zwaarst getroffen gebieden van het land. Het college besliste om een gift van 1000 euro te doneren om de werking van het ERU-team te ondersteunen.

 • Nieuwe verlichting langs de Binnennete

  Op vraag van de stad Lier heeft Eandis zowel de verlichting vernieuwd die de bruggen van de Binnennete aanstraalt, als de sfeerverlichting over het water. Meteen is gekozen voor milieuvriendelijke en energiezuinige ledverlichting en werden ook de elektriciteitskabels vernieuwd die instaan voor de voeding van die verlichting.

 • Tournée Digitale - een infoavond voor ondernemers - presentaties

  Vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo hield op dinsdag 8 november halt met “Tournée Digitale” van Digital Belgium in Lier. Tijdens een interactieve infoavond over e-commerce kwamen geïnteresseerde zelfstandige ondernemers aan de hand van lokale voorbeelden en concrete tips meer te weten hoe ze hun bedrijf digitaal laten groeien en aan klanten en omzet kunnen winnen. Je kan de presentaties die tijdens de infoavond getoond werden hier downloaden.

 • Mechelse buitenpoort op ovonde Antwerpsesteenweg plechtig ingehuldigd

  Op de kruising tussen de Mechelsesteenweg/Mechelsestraat en het afleidingskanaal stond vroeger een stadspoort, de Mechelse buitenpoort. Nu krijgt dit metalen hek een nieuwe plek en een nieuwe functie. Het werd geplaatst op de ovonde aan de Antwerpsesteenweg als symbool voor ‘Lier, Poort der Kempen’, één van de namen die aan Lier worden toebedeeld.

 • Nieuw assortiment oude straatnaamborden

  Het aanbod ‘oude’ straatnaamborden in onze webshop is onlangs aangevuld met borden uit Koningshooikt, straten uit de binnenstad en de wijk Lisp.

 • LIER UP, de stad geverfd

  De Lierse street artist Joachim is de bezieler van Lier UP dat tot doel heeft de stad een urban UPgrade te geven. Samen met collega graffitikunstenaars ontwierp Joachim veertien grote muurschilderingen, die de afgelopen maanden één voor één her en der in de stad opdoken. Visit Lier heeft alle graffitimuren in een Lier UP-stadsplan opgetekend. Op deze nieuwe gratis plattegrond staat een wandeling uitgestippeld langs een tiental van deze kleurrijke muren.

 • Meer Blue-bike in Lier! Nieuwe locaties aan de Veemarkt en aan parking De Mol

  BLUE-BIKE LIER BREIDT UIT. Meer zelfs Lier is de eerste Belgische stad met Blue-bike uitleenpunten aan bushaltes en parking.

  In Lier kan je vanaf nu terecht op 3 verschillende Blue-bike locaties. Aan het treinstation kan je al enkele jaren terecht voor een Blue-bike, maar vanaf nu kan je ook een fiets ontlenen aan de bushalte op de Veemarkt en aan de bushalte en parking De Mol naast het cultuurcentrum.

 • Zwemparadijs S&R De Waterperels voorziet grote uitbreidingen in 2017

  S&R De Waterperels, het succesvol subtropisch zwemparadijs dat in juni nog 10 kaarsjes mocht uitblazen, kondigt grote veranderingen aan voor 2017 en later. Naast heel wat uitbreidingen binnen in het complex, verwent het zwemparadijs de bezoekers met een nieuw buitenaanbod voor alle leeftijden.

 • Ophalen roze zak stimuleert sorteren van afval

  Sinds januari 2016 kunnen inwoners van Lier en Koningshooikt de roze zak voor gemengde plastic gratis laten ophalen. De huis-aan-huisophaling heeft duidelijk een positief effect. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar werd nu 35 408 kg meer aan ‘gemengd plastic-afval’ verzameld, een toename van 44 %.

 • Stad Lier blijft inzetten op communicatie met de burger en handelaar

  De voorbije maanden haalde de stad mooie scores in enkele onderzoeken. De stad blijft duidelijk inzetten op communicatie met de burger en handelaar en neemt daartoe de nodige initiatieven. Met de resultaten van het communicatieonderzoek dat momenteel loopt, zullen we ook de komende periode actief verder werken om de communicatie nog verder te optimaliseren.

 • Infogids 'Wegwijs in Lier'

  De nieuwe infogids 'Wegwijs in Lier' valt eind augustus in je brievenbus. In deze gids vind je praktische informatie over de stedelijke producten en diensten en over het bestuur van stad en OCMW.

 • Uitbreiding openbare verlichting stadsvest

  De huidige openbare verlichting op de stadsvesten wordt uitgebreid naar de volledige stadsvest.

 • Hergebruik ingezameld materiaal via kringloop

  Een van de uitgangspunten om de afvalberg te verminderen, is om iets zoveel mogelijk te hergebruiken. In een schrijven deelt Opnieuw & Co aan het stadsbestuur mee dat in 2015 in Lier 9,61 kg hergebruik per inwoner werd gerealiseerd.

 • Burgemeester wil vandalisme op de stadsvesten halt toe roepen

  Sinds het voorbije weekend moet de stad vaststellen dat vandalen er plezier in vinden toe te slaan in Lier. Op de mooie stadsvesten zijn zeer veel (recent vernieuwde) zitbanken én nieuwe vuilbakjes overschilderd met boodschappen en graffiti.

 • Nieuw toeristisch plan voor Visit Lier

  Visit Lier brengt een nieuw toeristisch stratenplan uit. Dankzij 16 toeristisch relevante sponsors, allen vermeld op en naast het plan, ontwikkelde Visit Lier een nieuw plan met herwerkte iconen die de mooiste plekjes aanduiden en alle trekpleisters in beeld brengen.

 • Bijkomende locatie Cambio autodelen op Baron Opsomerlaan

  Tot voor kort konden cambiogebruikers op drie verschillende locaties in Lier terecht voor het gebruik van één van de vijf deelwagens: twee wagens op de Vismarkt, twee aan het station en één op parking Zaat. Voortaan kunnen cambiogebruikers ook terecht op de Baron Opsomerlaan, voor het stadskantoor.

 • Visit Lier pakt uit met twee nieuwe digitale stadsgames

  Speciaal voor de jeugd ontwikkelt OJOO in opdracht van Visit Lier twee digitale schattenzoektochten.

 • Stationsparking breidt uit

  NMBS breidt Lierse stationsparking voor fietsers en auto's uit met 2 keer 100 plaatsen.

 • Schapenweide aan 't Spui

  Onlangs opende de Lierse Schapenweide op de groene zone achter het Spui (gekend als het speelbos). Je vindt er een honderdtal lieve schaapjes.

 • Stad Lier sluit aan bij UiTPAS

  In de loop van 2017 zal Lier, samen met regio Meetjesland en regio Westhoek, kunnen starten met UiTPAS.

 • Visit Lier is het nieuwe infokantoor toerisme

  Op 30 juni opende het toerismekantoor zijn deuren in de voormalige raadzaal op de eerste verdieping van het stadhuis. Samen met deze verhuis lanceren we de nieuwe naam Visit Lier, een internationalere benaming voor de organisatie die buitenlandse en binnenlandse toeristen de stad laat ontdekken.

 • Vanaf 1 juli: betalend parkeren in de omgeving van het station

  De parking Tramweglei staat op weekdagen, net zoals de omliggende straten, al heel vroeg overvol omdat pendelaars van half de provincie tot Lier rijden om daar gratis aan het station te parkeren. Mede op vraag van de bewoners besliste het college van burgemeester en schepenen om een aantal parkeerzones te herzien.

 • Lees én beluister voortaan de website van stad en OCMW Lier

  Op vraag van het LAT (Lierse Adviesraad Toegankelijkheid) beslisten stad en OCMW Lier om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met ReadSpeaker. Readspeaker zorgt ervoor dat de inhoud van de websites www.lier.be en www.sociaalhuislier.be wordt voorgelezen met één simpele druk op de voorleesknop.

 • Een avontuurlijk speelterrein voor de Dungelhoeffsite

  In april vorig jaar werd de heraanleg van een speelruimte naast zwembad ‘De Waterperels’ principieel goedgekeurd. Na opmaak werd het voorontwerp voor het avontuurlijk speelterrein, besproken met de verschillende partijen en aangepast aan de opmerkingen. Het college kon het voorontwerp van het avontuurlijk speelterrein Dungelhoeff goedkeuren tijdens de zitting van 18 april.

Uitgelicht