Nieuwsarchief

 • Zuinige ledverlichting vervangt dure lampen

  Het voorbije jaar verving de stad op verschillende plaatsen de oude, energieverslindende verlichting door ledverlichting. Dit past in de visie van de stad om slimmer om te gaan met energie en de stedelijke diensten tegen 2030 klimaatneutraal te maken. In 2017 zet de stad extra budget in, met een totaalbudget van 100.000 euro, voor het vervangen van de openbare verlichting door energiezuinige ledverlichting.

 • Resultaten bodemonderzoek volkstuintjes

  Op 12 maart 2016 werd een verbod uitgevaardigd op de consumptie van gewassen afkomstig van de volkstuintjes. Het consumptieverbod had een preventief doel met het oog op de vrijwaring van de openbare gezondheid. Bijkomend onderzoek was noodzakelijk om de gezondheidsrisico’s van de consumptie van groenten in te schatten.

 • Nieuwe melodieën beiaard Sint-Gummarustoren

  Heb je het al gehoord? Er weerklinken nieuwe melodieën op het automatisch speelwerk van de beiaard van de Sint-Gummaruskerk. Dit jaar werd gekozen voor twee componisten die in 2017 worden herdacht: Claudio Monteverdi (1567-1643), 450 jaar geleden geboren, en Enrique Granados (1867-1916), 150 jaar geleden geboren.

 • Stad Lier investeert

  Het college heeft het budget 2017 en de aangepaste meerjarenplanning 2014-2019 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • 250.000 keer een gratis halfuur in Lier

  Begin vorig jaar werd het Liers kwartier uitgebreid tot een Liers halfuur. Op 12 maanden tijd rolden er maar liefst 251.489 gratis tickets uit de automaten.

 • Geen belastingvermindering meer voor dakisolatie

  In 2020 moeten alle daken verplicht een minimum aan dakisolatie hebben. Ongeïsoleerde daken moeten dan ook dringend aangepakt worden. Om deze boodschap kracht bij te zetten, verlaagt de Vlaamse regering de steun voor dakisolatie.

 • Komeetstraat: OCT papier en karton met toegangscontrole

  De oct voor papier en karton aan de sporthal in de Komeetstraat wordt, als proefproject, uitgerust met een badgelezer.

 • Stad Lier ondertekent charter ter bestrijding van jeugdwerkloosheid

  Diverse partners engageren zich om jeugdwerkloosheid te bestrijden d.m.v. gezamenlijke ondertekening van ‘Charter ter bestrijding van de Jeugdwerkloosheid in Lier’.

 • Biologische slibbehandeling binnennete maakt beloftes waar

  18 maanden na de start van de biologische behandeling van het slib aan het Spuihuis is het project afgerond. De vooropgestelde doelstelling om 50% slib te verminderen is gehaald.

 • Sensibiliseringsactie 'propere winkelstraten'

  De stad organiseerde in samenwerking met de Economische Raad een sensibiliseringsactie ‘propere winkelstraten’.

 • Nieuwe verlichting langs de Binnennete

  Op vraag van de stad Lier heeft Eandis zowel de verlichting vernieuwd die de bruggen van de Binnennete aanstraalt, als de sfeerverlichting over het water. Meteen is gekozen voor milieuvriendelijke en energiezuinige ledverlichting en werden ook de elektriciteitskabels vernieuwd die instaan voor de voeding van die verlichting.

 • Stad ondersteunt noodhulp aan Haïti

  In september 2016 sloeg orkaan Matthew hard toe in Haïti. Naar schatting werden 1.24 miljoen mensen getroffen en hebben 350.000 slachtoffers dringend nood aan humanitaire hulp. Rode Kruis-Vlaanderen trekt als onderdeel van een Emergency Response Unit (ERU) richting Haïti om logistieke ondersteuning te bieden in één van de zwaarst getroffen gebieden van het land. Het college besliste om een gift van 1000 euro te doneren om de werking van het ERU-team te ondersteunen.

 • Mechelse buitenpoort op ovonde Antwerpsesteenweg plechtig ingehuldigd

  Op de kruising tussen de Mechelsesteenweg/Mechelsestraat en het afleidingskanaal stond vroeger een stadspoort, de Mechelse buitenpoort. Nu krijgt dit metalen hek een nieuwe plek en een nieuwe functie. Het werd geplaatst op de ovonde aan de Antwerpsesteenweg als symbool voor ‘Lier, Poort der Kempen’, één van de namen die aan Lier worden toebedeeld.

 • Stad Lier sluit aan bij UiTPAS

  In de loop van 2017 zal Lier, samen met regio Meetjesland en regio Westhoek, kunnen starten met UiTPAS.

Uitgelicht