Delen

Nieuwe locatie voor Cambio-autodelen

Het college beslist om een extra locatie voor een cambiowagen te creëren op het Leopoldplein in de buurt van de twee huidige standplaatsen aan het station. In totaal zijn er met deze bijkomende locatie zeven auto’s ter beschikking voor cambio-gebruikers.

Op vraag van Cambio zocht de stad een bijkomende locatie om een extra wagen te kunnen inzetten in Lier. Momenteel beschikt Lier over zes wagens, twee op de Vismarkt, twee aan het station, één op parking Zaat en één ter hoogte van de Dungelhoeffsite. Alle wagens worden minstens dagelijks gebruikt. In de praktijk kan dit betekenen dat de wagen op sommige dagen meerdere keren uitgeleend wordt en op andere dagen misschien niet. Door een voldoende aanbod aan wagens aan te bieden, kan de bezetting verder geoptimaliseerd worden. Dit vergroot niet alleen de impact op de stedelijke mobiliteit, maar maakt ook dat een snellere groei van het aanbod mogelijk wordt.

Doordat er aan het hoge aantal reservaties aan het station vaak niet voldaan kan worden, is het logisch op deze locatie een derde wagen te voorzien. Een timing voor de het inrichten van de nieuwe locatie volgt zo snel mogelijk.

Uitgelicht

Mobiliteit

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 383

lees verder

Cambio-autodelen