Delen

20 jaar kinderopvang Kadee

Op 1 september 1997 opende de stad Lier op twee locaties Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) “De Microbenclub”: op de Speelmicroob aan de Sluislaan en in de voormalige jongensschool van Koningshooikt. Deze BKO kwam er op vraag van de ouders, de scholen, welzijnsdiensten en de jeugddienst. Aanvankelijk werkten er slechts één coördinator en zestien (halftijdse) begeleid(st)ers.

Maar zoals zo vaak, bleek de vraag groter dan het aanbod. In de jaren die daarop volgden, konden een derde locatie (Pastoriestraat), een vierde (containers op Lisp) én een vijfde locatie (KTA/’t Spui) niet uitblijven. Maar ook dat was niet genoeg. De locatie op Lisp moest al snel uitgebreid worden, daarnaast kwam er in Koningshooikt een tienerlokaal bij en werden de houten gebouwtjes van de Speelmicroob vervangen door een prachtige nieuwbouw. Je merkt dat ‘de microben’ hun werk goed gedaan hebben: ze verspreidden zich razendsnel.

Het 10-jarig bestaan van de buitenschoolse Kinderopvang (2007) gaat gepaard met een naamsverandering: De Microbenclub wordt Kinderopvang Kadee. Ook de personeelsbezetting werd in de loop der jaren flink uitgebreid. Momenteel zijn er één coördinator, één administratief medewerker, één hoofdbegeleider en 28 kinderverzorgsters in dienst.

Tijd om achterover te leunen en op onze lauweren te rusten? Helemaal niet!

Elke schooldag zijn er ongeveer 80 kindjes die voor dag en dauw op ons enthousiasme rekenen. Na schooltijd is dat een viervoud ervan.

In de vakanties kunnen kinderen van 7 tot 18.30 uur terecht op Kadee ’t Spui of Kadee Koningshooikt.

www.kinderopvangkadee.be

Uitgelicht

Buitenschoolse kinderopvang

Coördinatie en administratie:
Aarschotsesteenweg 1
2500 Lier
tel. 03 480 36 30
fax 03 480 30 36

bezoek de site