meer nieuws

 • Lier investeert in gebruiksvriendelijk digitaal aanbieden van openbare besluiten gemeenteraad en OCMW-raad

  Vanaf nu kan je de openbare besluiten van de gemeenteraad en de OCMW-raad raadplegen met een nieuwe gebruiksvriendelijke toepassing via de websites.

 • Openbaar onderzoek RUP De Beunt

  De provincie Antwerpen maakt een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor het bedrijf Janssens NV en legt dat aan de burger voor via een openbaar onderzoek van 21 maart 2017 tot en met 19 mei 2017. In deze periode kunt u ontwerp-PRUP ‘De Beunt’ lezen en eventuele opmerkingen indienen.

 • Toespraak burgemeester uitreiking cultuurprijs 14 maart 2017

  Lees hier de toespraak van de burgemeester op de uitreiking van de cultuurprijs op dinsdag 14 maart in De Colibrant.

 • Stad en OCMW Lier zetten verder in op digitalisering met digitale facturen

  Door een upgrade van het systeem waarmee de facturen van de leveranciers binnen stad en OCMW verwerkt worden, kunnen digitaal bezorgde facturen voortaan meteen automatisch ingelezen worden in het boekhoudpakket. Met een snellere verwerking én betaling als resultaat.

 • Samenwerking tussen Boechout en Lier in het kader van toeristische projecten

  De Stad Lier en de gemeente Boechout tekenden een intentieverklaring over toekomstige samenwerking in het kader van toeristische projecten.

 • Overeenkomst stad & Natuurpunt over natuurgebieden Nazareth-Lier

  Het stadsbestuur besliste in oktober om Natuurpunt De Wielewaal in hun werking te ondersteunen. Deze ondersteuning wordt nu concreet verder ingevuld met de toekenning van een jaarlijkse subsidie van 15.000 euro voor de periode vanaf 2017 tot en met 2019.

 • Openbaar onderzoek Natura 2000

  Het Vlaamse Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader om de Europese natuurdoelen te realiseren. Het voorontwerp ligt tijdens de periode van het openbaar onderzoek, van 7 maart tot 7 mei 2017, ter inzage in het stadskantoor.

 • Eénrichtingverkeer Lintsesteenweg (Oud-Strijderslaan - Tuinweg)

  Tot vrijdag 12 mei worden op Lintsesteenweg betonvlakken hersteld door een aannemer in opdracht van de stad Lier. Hierdoor geldt éénrichtingsverkeer (uitgezonderd fietsers) op Lintsesteenweg tussen Oud-Strijderslaan en Tuinweg.

 • Nieuwe ruilwinkel opent in mei

  Ruilwinkel Kinnebaba blijkt een schot in de roos en barst zowat uit zijn voegen. De plannen van een tweede ruilwinkel liggen klaar. Als alles tijdig rond geraakt opent Kinnebaba II in mei 2017 de deuren.

 • Stad investeert in verhoogd fiets- en rijcomfort

  Dit jaar nog worden een aantal asfaltwegen vernieuwd. Op die manier wil de stad het fiets- en rijcomfort verbeteren en geluidshinder beperken.

 • Nieuwe sporthal Campus Arthur Vanderpoorten

  Door de goede samenwerking tussen het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de stad Lier werd een intentieovereenkomst voor de bouw en het gebruik van sportinfrastructuur goedgekeurd.

 • Bouwproject Symforosastraat

  De werken voor het bouwproject Symforosastraat kunnen wellicht deze maand nog starten. Het gaat hier om de restauratie van acht begijnhofwoningen en het Oud Convent, waarvan zeven woningen eigendom zijn van OCMW Lier en één woning en het oud convent van de Kerkfabriek Sint-Gummarus, bijkerk Sint-Margarita.

 • Kempens Karakter gaat sportgeschiedenis verzamelen

  De erfgoedcel Kempens Karakter probeert zo veel mogelijk interessante foto’s, documenten, objecten en verhalen over sportclubs, sportevenementen, sportplaatsen en sportkampioenen te verzamelen. Uiteindelijk zal dit resulteren in een mooie tentoonstelling over het plaatselijke sporterfgoed.

 • 'Samen Inburgeren' zoekt coaches!

  Ken jij een enthousiaste Lierenaar die graag nieuwe mensen leert kennen en nieuwkomers helpt bij hun integratie? Laat het ons weten! Nog voor de inschrijvingen van start zijn gegaan, staan anderstaligen in de rij om deel te nemen. Er zijn dus dringend meer coaches nodig.

 • Kandidaten bedeling stedelijke publicaties gezocht

  Voor de bedeling van brochures doet de stad een beroep op Lierse verenigingen. In toepassing van het ‘Reglement bedeling stedelijke publicatie’ wordt dit jaar een nieuwe lijst van kandidaten opgesteld voor de komende twee jaar.

 • Plaatsing drijvende fontein op Binnennete

  Tegen het zomerseizoen zal een fonteinpomp geplaatst worden op de Binnennete ter hoogte van de Vismarkt. Naast de esthetische functie, zal deze fonteinpomp zorgen voor meer zuurstof in het water voor de vispopulatie.

 • Gebruik Lierse Blue-bikes steeds populairder

  Het aantal ritten met Blue-bikes zit nog steeds in een stijgende lijn. Voor het voorbije jaar staat de teller op 2.457 ritten, een groei met meer dan 50%. Voor 2015 werden er 1.604 ontleningen genoteerd, een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2014.

 • PMD-zakken tijdelijk lichter van kleur

  Bij de laatste levering van PMD-zakken heeft IVAREM vastgesteld dat de producent te weinig blauwe kleurstof heeft toegevoegd tijdens de productie van de PMD-zakken. De zakken kunnen perfect gebruikt worden, het gaat louter om een esthetisch aspect.

 • Lier onderzoekt woon-winkelverplaatsingsgedrag

  Voor stad Lier zijn kernversterking én bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten zeer belangrijke factoren. Beide zijn van groot belang voor een goede koopattractie van het Lierse kernwinkelgebied. Daarom organiseerde de stad in samenwerking met professor Kobe Boussauw van de VUB, zijn thesisstudent Jan Pluys en VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen) een enquête die peilt naar het woon-winkelverplaatsingsgedrag van de consument/koper in Lier.

 • Snelheidswijziging op de Ring

  Sinds 1 januari is 70 km/u de officiële norm buiten de bebouwde kom in Vlaanderen. Een van de wegen waar dit het geval is, is de Ring rond Lier.

 • Nieuwe locatie voor Cambio-autodelen

  Op het Leopoldplein komt een extra standplaats voor een cambiowagen.

 • Graag een oud straatnaambord aan je muur?

  Oude straatnaamborden die nog in goede staat verkeren worden vanaf nu te koop aangeboden. Een bord kost 10 euro. Je kan ze bestellen via de webshop.

 • Wie verdient volgens jou de FiereLier?

  Heel wat Lierenaars zetten zich vrijwillig in voor de leefbaarheid en samenhorigheid in onze stad. Stad en OCMW belonen daarom elke drie maand een persoon of groep met de titel 'FiereLier'.

  Een jury selecteert maandelijks een 'FiereLier' uit de lijst genomineerden. De 'FiereLier' heeft niet alleen de eer zich voortaan deze titel toe te eigenen, hij/zij krijgt ook een centrumbon aangevuld met een leuk schapenkopgeschenkje.

  Ken jij iemand die in aanmerking komt? Laat het ons weten!

 • Nieuwsarchief

Uitgelicht