meer nieuws

 • Binnenkort gratis workshops 'Aan de slag met PC en internet' in de bib

  13 & 20/3: Kennismaking met Facebook
  13 & 20/3: Online kopen en verkopen
  14 & 21/3: Zou ik Windows 10 nu al nemen?
  28/3: Privacy en veiligheid op Internet en Sociale Media

 • Plaatsing drijvende fontein op Binnennete

  Tegen het zomerseizoen zal een fonteinpomp geplaatst worden op de Binnennete ter hoogte van de Vismarkt. Naast de esthetische functie, zal deze fonteinpomp zorgen voor meer zuurstof in het water voor de vispopulatie.

 • Vacante standplaatsen Novemberfoor 2017

  Vanaf 1 maart tot en met 19 maart 2017 kunnen geïnteresseerden een toewijzing aanvragen i.k.v. de open verklaarde, losse standplaatsen voor de Lierse Novemberfoor 2017 door middel van een gemotiveerd schrijven (via mail of post) t.a.v. de cel Economie van de stad Lier.

 • Resultaten bodemonderzoek volkstuintjes

  Op 12 maart 2016 werd een verbod uitgevaardigd op de consumptie van gewassen afkomstig van de volkstuintjes. Het consumptieverbod had een preventief doel met het oog op de vrijwaring van de openbare gezondheid. Bijkomend onderzoek was noodzakelijk om de gezondheidsrisico’s van de consumptie van groenten in te schatten.

 • PMD-zakken tijdelijk lichter van kleur

  Bij de laatste levering van PMD-zakken heeft IVAREM vastgesteld dat de producent te weinig blauwe kleurstof heeft toegevoegd tijdens de productie van de PMD-zakken. De zakken kunnen perfect gebruikt worden, het gaat louter om een esthetisch aspect.

 • Zuinige ledverlichting vervangt dure lampen

  Het voorbije jaar verving de stad op verschillende plaatsen de oude, energieverslindende verlichting door ledverlichting. Dit past in de visie van de stad om slimmer om te gaan met energie en de stedelijke diensten tegen 2030 klimaatneutraal te maken. In 2017 zet de stad extra budget in, met een totaalbudget van 100.000 euro, voor het vervangen van de openbare verlichting door energiezuinige ledverlichting.

 • Nieuwe melodieën beiaard Sint-Gummarustoren

  Heb je het al gehoord? Er weerklinken nieuwe melodieën op het automatisch speelwerk van de beiaard van de Sint-Gummaruskerk. Dit jaar werd gekozen voor twee componisten die in 2017 worden herdacht: Claudio Monteverdi (1567-1643), 450 jaar geleden geboren, en Enrique Granados (1867-1916), 150 jaar geleden geboren.

 • Snelheidswijziging op de Ring

  Sinds 1 januari is 70 km/u de officiële norm buiten de bebouwde kom in Vlaanderen. Een van de wegen waar dit het geval is, is de Ring rond Lier.

 • Lier onderzoekt woon-winkelverplaatsingsgedrag

  Voor stad Lier zijn kernversterking én bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten zeer belangrijke factoren. Beide zijn van groot belang voor een goede koopattractie van het Lierse kernwinkelgebied. Daarom organiseerde de stad in samenwerking met professor Kobe Boussauw van de VUB, zijn thesisstudent Jan Pluys en VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen) een enquête die peilt naar het woon-winkelverplaatsingsgedrag van de consument/koper in Lier.

 • Stad Lier investeert

  Het college heeft het budget 2017 en de aangepaste meerjarenplanning 2014-2019 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • 250.000 keer een gratis halfuur in Lier

  Begin vorig jaar werd het Liers kwartier uitgebreid tot een Liers halfuur. Op 12 maanden tijd rolden er maar liefst 251.489 gratis tickets uit de automaten.

 • In 2017: geen belastingvermindering meer voor dakisolatie

  In 2020 moeten alle daken verplicht een minimum aan dakisolatie hebben. Ongeïsoleerde daken moeten dan ook dringend aangepakt worden. Om deze boodschap kracht bij te zetten, verlaagt de Vlaamse regering de steun voor dakisolatie.

 • Komeetstraat: OCT papier en karton met toegangscontrole

  De oct voor papier en karton aan de sporthal in de Komeetstraat wordt, als proefproject, uitgerust met een badgelezer.

 • Stad Lier ondertekent charter ter bestrijding van jeugdwerkloosheid

  Diverse partners engageren zich om jeugdwerkloosheid te bestrijden d.m.v. gezamenlijke ondertekening van ‘Charter ter bestrijding van de Jeugdwerkloosheid in Lier’.

 • Biologische slibbehandeling binnennete maakt beloftes waar

  18 maanden na de start van de biologische behandeling van het slib aan het Spuihuis is het project afgerond. De vooropgestelde doelstelling om 50% slib te verminderen is gehaald.

 • Nieuwe locatie voor Cambio-autodelen

  Op het Leopoldplein komt een extra standplaats voor een cambiowagen.

 • Sensibiliseringsactie 'propere winkelstraten'

  De stad organiseerde in samenwerking met de Economische Raad een sensibiliseringsactie ‘propere winkelstraten’.

 • Al 11 premies voor nieuwe winkels en horecazaken

  In juli 2015 lanceerde de stad Lier een premiesysteem om leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied vlugger ingevuld te krijgen. Ondertussen werden al 11 premies toegekend en is een 12de in behandeling.

 • Groepsaankoop elektrische fietsen voor particulieren

  De stad heeft de voorbije jaren verschillende groepsaankopen georganiseerd. Dit keer beslist het college om samen met IGEMO een groepsaankoop voor elektrische fietsen, bakfietsen en steps te organiseren.

 • Graag een oud straatnaambord aan je muur?

  Oude straatnaamborden die nog in goede staat verkeren worden vanaf nu te koop aangeboden. Een bord kost 10 euro. Je kan ze bestellen via de webshop.

 • Wie verdient volgens jou de FiereLier?

  Heel wat Lierenaars zetten zich vrijwillig in voor de leefbaarheid en samenhorigheid in onze stad. Stad en OCMW belonen daarom elke drie maand een persoon of groep met de titel 'FiereLier'.

  Een jury selecteert maandelijks een 'FiereLier' uit de lijst genomineerden. De 'FiereLier' heeft niet alleen de eer zich voortaan deze titel toe te eigenen, hij/zij krijgt ook een centrumbon aangevuld met een leuk schapenkopgeschenkje.

  Ken jij iemand die in aanmerking komt? Laat het ons weten!

 • Premie voor invulling leegstaande handelspanden

 • Nieuwsarchief

Uitgelicht