Delen

Huis van het Nederlands

Huis van het Nederlands staat in voor de doorverwijzing naar de juiste cursus Nederlands. Alvorens van start te gaan met een cursus Nederlands ga je op gesprek bij een consulent van het Huis van het Nederlands. Je talenkennis, motivatie, behaalde diploma’s, voorkennis en persoonlijke situatie wordt bekeken. Op basis daarvan volgt een test om het taalniveau en het leertempo te bepalen. Daarna volgt het advies en de oriëntering. De oriëntering hangt af van de vrije plaatsen in de verschillende cursussen Nederlands. De kandidaat is vrij om dit al dan niet te volgen.

Daarnaast kunnen bedrijven en organisaties op het Huis van het Nederlands beroep doen om het taalgebruik naar de klant of de burger of onder het personeel te verbeteren. Het Huis organiseert ook taalcampagnes en ondersteunt vrijwilligers die Nederlands oefenen met anderstaligen.

Meer info

www.hvnprovant.be
015 28 18 30

Uitgelicht

Sociaal beleid - Diversiteit

Sociaal Huis
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
03 491 61 03

lees verder