Delen

Rentetoelage voor hinder bij openbare werken (aanvraag)

Een zelfstandige, of een kleine of middelgrote onderneming die gedurende ten minste een maand moeilijk bereikbaar is voor de klanten en leveranciers als gevolg van werkzaamheden, uitgevoerd op het openbare domein, of als gevolg van werkzaamheden van openbaar nut, kan een rentetoelage voor hinder bij openbare werken aanvragen.

Op die aanvraag is het decreet van 07 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor hinder voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken en de uitvoeringsbesluiten van dat decreet van toepassing.

Voorwaarden

De Vlaamse Regering besliste om met ingang van januari 2011, ondernemers een rentetoelage te verlenen voor leningen die werden aangegaan vóór de start van de openbare werken. Met deze uitbreiding van de maatregel zal, in het bijzonder voor pas gestarte ondernemingen en ondernemingen die net grote investeringen hebben gedaan, de aflossingslast aanzienlijk worden verlicht.

De tussenkomst in de intrest geldt voor de volledige periode van de werkzaamheden.  De rentetoelage bedraagt 80% of 100% al naargelang de openbare werken minder dan of minstens een jaar duren.

Aanvraag

Online

Vraag de rentetoelage aan via de website van het agentschap ondernemen.

Uitgelicht

Ondernemen

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 382

lees verder

Website agentschapondernemen