Delen

Hinderattest (Inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen) (aanvraag)

Zelfstandigen hebben, voor hinder die ze ondervinden ten gevolge van werken aan het openbaar domein, onder bepaalde voorwaarden recht op een compensatievergoeding voor het geleden inkomstenverlies.

De wet-Dedecker, ook bekend als de 'minder hinder-wet', maakt het mogelijk dat ondernemers en handelaars onder bepaalde voorwaarden een compensatievergoeding krijgen voor het inkomstenverlies dat ze ondervinden als gevolg van werken aan het openbaar domein.

Voorwaarden

Je komt als zelfstandige in aanmerking voor deze vergoeding als je voldoet aan volgende voorwaarden:

  • de zelfstandige moet zijn zaak voor een periode van minstens 7 dagen sluiten als gevolg van de werken.
  • de zelfstandige mag niet beschikken over andere beroepsinkomsten.
  • de onderneming moet minder dan 10 werknemers tellen.
  • de jaaromzet en de jaarlijkse balanstotaal mag de 2 miljoen euro niet overschrijden.
  • enkel voor detailhandel en  kleine dienstverlenende ondernemingen waarbij persoonlijk contact met de klanten vereist is en plaatsvindt in een bebouwde inrichting.

Een belangrijke voorwaarde is bovendien dat de ondernemer minstens 7 kalenderdagen hinder van de werken ondervindt en zijn/ haar zaak tijdens de werken minstens 7 kalenderdagen sluit.

Aanvraag

Pdf 

Om beroep te kunnen doen op deze inkomenscompensatievergoeding moet je eerst een zogenaamd 'hinderattest' aanvragen bij het bestuur van de gemeente waar je handelsvestiging gelegen is.

Met dit attest kan je een dossier indienen bij het Participatiefonds. Nadat je een hinderattest hebt bekomen, moet je een vergoedingsaanvraag bij het participatiefonds indienen.

De vergoeding wordt aangevraagd en uitgekeerd door het Participatiefonds. De middelen van het Participatiefonds komen uit een jaarlijkse federale dotatie.

Uitgelicht

Ondernemen

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 382

lees verder

Aanvraagformulier tot het verkrijgen van een hinderattest

02 juli 2015,  pdf, 207kB

Download dit bestand