Delen

Ik ondervind hinder van distels op het terrein van derden

Distels, prachtige planten, maar met een negatief kantje! Distels zijn een hardnekkig onkruid. De zaden verspreiden zich makkelijk en de plant kan hinder of schade aan gewassen veroorzaken.

Iedere eigenaar, huurder, pachter,… van gronden en bossen is verplicht de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van schadelijke distels te beletten en de planten te bestrijden en te vernietigen. De gouverneur vaardigt hiervoor jaarlijks een verordening uit. Omdat het voorkomen van zaadvorming het meest doeltreffend is, grijp je best tijdig in.

Distels verkiezen een voedselrijke groeiplaats. Bij een te lang gebruik van houtsnippers tussen de beplanting, steken distels vaak hardnekkig de kop op. Ook op plaatsen waar groenafval wordt gestort vormen distels één van de grote problemen.

Bestrijding van distels

Voor elke soort distel bestaat een andere tactiek:

  • Tweejarige distels vermeerderen zich alleen via zaad en niet vegetatief. De doorlevende akkerdistel doet dat met zijn uitlopers wel. Wil je tweejarige distels inperken, dan volstaat het om de plant te maaien vlak voor de bloei. Je kan uiteraard ook de rozetten uitsteken. Bij akkerdistels is dat zelfs noodzakelijk. Zij vermeerderen zich via uitlopers en bloeien zelfs op stengels van enkele centimeters hoog.
  • Ongewenste akkerdistels maai je kort voor de bloei, als de bloemknoppen nog gesloten zijn, af (eind juni/ begin juli). Te vroeg maaien heeft geen zin want dan vormt de plant nog een tweede keer bloemknoppen in augustus/ september. Bovendien zijn de planten het zwakst voor en tijdens de bloei. Op dat moment zijn er weinig voedselreserves opgeslagen in de wortels. In augustus maai je het best nog eens een tweede maal en dan nog een keertje voor de winter. Zo nodig herhaal je dit het tweede en derde jaar. Dit intensieve maaibeheer is nodig om distels volledig weg te werken. Maai je te weinig, dan haal je de bloeiwijze wel weg, maar wordt de plant geprikkeld om zich vegetatief uit te breiden.

De vernietiging mag zowel manueel, machinaal als met wettelijk goedgekeurde bestrijdingsmiddelen gebeuren. Opgelet: in bepaalde gebieden zoals onder andere natuurreservaten en natuurgebieden met wetenschappelijke waarde gelden specifieke regelingen. In dit geval neem je best contact op met de cel leefmilieu.

Aanvraag

Online 

Indien je last ondervindt van distels op het terrein van derden, kan je dit melden via het online formulier (klik op het logo).

De stad kan zelf overgaan tot verwijdering. De kosten hiervan worden aan de eigenaar of beheerder doorgerekend. Je kan ook een administratieve boete krijgen voor het niet-verwijderen van distels op je terrein.

Uitgelicht

Leefmilieu

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 384

lees verder

Distelbesluit 2014

18 juni 2014,  pdf, 633kB

Download dit bestand

Website KULeuven: plantengids