Delen

DUIVENMARKT gaat door

UPDATE 17 MAART 2017 - Duivenmarkt kan vanaf nu zondag 19 maart terug plaatsvinden

De stad nam vanmiddag kennis van de beslissing van minister van landbouw Borsus in verband met het opheffen van de meeste maatregelen voor vogelgriep.

Omdat de kans op besmetting door vogelgriep voldoende is afgenomen kan de duivenmarkt in Lier vanaf nu zondag 19 maart opnieuw plaatsvinden. De gebruikelijke voorwaarden, opgelegd door het FAVV, blijven zoals voorheen: controle door een dierenarts en het bijhouden van een lijst met deelnemende houders. Hobbyhouders die duiven aanbieden op de markt moeten, zoals steeds, deze dieren in de 10 dagen voordien opgesloten of afgeschermd hebben.

De duivenmarkt vindt traditiegetrouw zondagochtend plaats op de Grote Markt. De week nadien, op zondag 26 maart, verhuist ze uitzonderlijk naar het Renaat Veremansplein omwille van de organisatie van de marathon in de binnenstad.

De meeste maatregelen voor vogelgriep zijn vanaf vandaag, vrijdagnamiddag 17 maart opgeheven voor hobbyhouders.

De volgende maatregelen blijven nog wel van kracht:

 • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
 • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
 • Het gebruik van roofvogels bij de jacht is verboden.

Een volledig overzicht van de maatregelen rond vogelgriep is terug te vinden op de website van het FAVV:

- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/

- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

 

UPDATE 10 MAART 2017 - Vogelgriep: verlenging preventieve maatregelen t/m 9 april - duivenmarkt blijft verboden

Gezien het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, worden de voorzorgsmaatregelen vanaf 11 maart verlengd. Tegelijk worden evenwel verdere versoepelingen mogelijk voor activiteiten, die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels.

Minister van Landbouw, Willy Borsus: “Terwijl het aantal gevallen bij wilde vogels nog steeds zeer hoog is in de buurlanden, is de tendens iets gunstiger bij gehouden vogels. Een specifieke risicoanalyse laat toe om versoepelingen te bepalen voor de omstandigheden die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Ik ben me volledig bewust van de verplichtingen die zo aan de hele sector werden opgelegd. De professionele houders gaan hun vijfde maand ophokken in. Dat is een onuitgegeven situatie in ons land, maar één die gerechtvaardigd is door de omvang van de situatie in heel Europa. De maatregelen ter bestrijding van vogelgriep worden voortdurend aangepast in functie van actuele epidemiologische gegevens. Als er geen nieuwe gevallen worden vastgesteld in België, kunnen eventueel nieuwe versoepelingen voorzien worden vanaf 18 maart. Ik moedig evenwel zowel de professionele houders als de hobbyhouders ertoe aan om alle maatregelen strikt te blijven naleven. Zij zijn onontbeerlijk om de dierengezondheid in ons land te beschermen, want het gevaar is – nog – niet helemaal geweken.”

Hoe is de situatie op dit ogenblik?
Hoewel het aantal uitbraken bij gehouden vogels in de buurlanden stilaan afneemt, blijft het aantal besmettingen bij wilde vogels zeer hoog. In België zijn tot nu toe een besmetting bij een houder van siervogels en 2 besmette wilde vogels gevonden, de laatste daarvan einde februari. Het vogelgriepvirus circuleert dus nog steeds bij wilde vogels. Ook bij ons is de kans op besmetting van pluimvee en vogels, die contact kunnen hebben met wilde vogels, dus nog steeds reëel!

Wat verandert er vanaf 11 maart?
De preventieve maatregelen voor vogelgriep worden opnieuw met 30 dagen verlengd tot en met 9 april. Dit betekent dat alle pluimvee en vogels nog steeds opgesloten moeten blijven of gehouden worden onder netten om contact met wilde vogels te vermijden.

De versoepelingen op de ophokregeling voor duiven en roofvogels, die vorige week beslist werden, blijven behouden. Tegelijk worden verdere versoepelingen toegestaan voor verzamelingen (tentoonstellingen, prijskampen, zangwedstrijden, beurzen, …) waaraan hobbyhouders deelnemen. Op deze verzamelingen zijn opnieuw alle pluimvee en vogels toegelaten. Blijven nog wel steeds verboden: verkoop door hobbyhouders op openbare markten (dit zijn de markten georganiseerd door de gemeenten en steden), alsook wedstrijdvluchten en trainingsvluchten voor duiven.

Indien er in de komende week in ons land geen nieuwe besmettingen worden vastgesteld, zullen eventueel bijkomende versoepelingen mogelijk zijn vanaf 18 maart. Experts gaan immers uit van een periode van ten minste 3 weken zonder besmetting in ons land en houden ook steeds rekening met de situatie in de buurlanden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:

UPDATE 1 MAART 2017 - versoepeling maatregelen - duivenmarkt blijft verboden

Hoewel het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, versoepelt het Voedselagentschap vanaf 1 maart enkele van de verplichte voorzorgsmaatregelen voor situaties die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Deze versoepelingen zijn bepaald op basis van een nieuwe risicoanalyse.

De versoepelingen zijn voornamelijk bedoeld voor hobbyhouders van vogels en betreffen zowel de ophokregeling als het verzamelverbod.

Wat betreft de ophokregeling worden de volgende activiteiten toegelaten die slechts een beperkt risico op contact met wilde vogels inhouden:

 • Duiven mogen het hok verlaten in de 1,5 uren voor zonsondergang. De rest van de dag moeten de dieren op het hok of onder netten gehouden worden.
 • Roofvogels mogen vrij vliegen tijdens demonstraties en andere shows. Daarbuiten moeten zij op het hok of onder netten gehouden worden. De jacht op wild en het verjagen van wilde vogels waarbij vrij vliegende roofvogels gebruikt worden blijven evenwel verboden.

Wat betreft openbare markten en verzamelingen worden de volgende activiteiten toegelaten, die momenteel slechts weinig risico inhouden voor het verspreiden van het vogelgriepvirus:

 • Professionele vogel- en pluimveehandelaars zijn opnieuw toegelaten op openbare markten; dit zijn de markten georganiseerd door de lokale overheden. Het pluimvee en de vogels die te koop worden aangeboden, moeten in de 3 weken voor de markt opgesloten gezeten hebben. Dieren gehouden onder netten zijn niet toegelaten. Occasionele verkoop op markten door hobbyhouders blijft verboden.
 • Verzamelingen met pluimvee (kip, kalkoen, eend, gans, fazant, parelhoen, patrijs) blijven verboden. Verzamelingen met enkel andere vogels worden wel opnieuw toegestaan onder de volgende bijkomende voorwaarden; deze komen bovenop de gebruikelijke voorwaarden (toestemming van de burgemeester, aanwezigheid van een dierenarts, bijhouden van een lijst met deelnemers gedurende 2 maanden):
  - De vogels zijn in de 3 weken voor het evenement opgesloten geweest. Vogels gehouden onder netten zijn niet toegelaten.
  - Er worden enkel vogels van houders zonder pluimvee toegelaten.

De duivenmarkt mag bijgevolg nog steeds niet plaatsvinden.


Het Voedselagentschap herinnert eraan dat het risico op besmetting van vogels met vogelgriep nog steeds aanwezig is. Het evalueert dagelijks de situatie in ons land en in de buurlanden. De huidige maatregelen lopen nog zeker tot en met 10 maart.

Raadpleeg de website van het FAVV voor meer informatie: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/.

 

UPDATE 14 FEBRUARI 2017 - extra maatregelen blijven van toepassing t/m 10 maart

Het risico van vogelgriep is nog niet afgenomen. Het FAVV herinnert er alle vogel- en pluimveehouders dan ook aan om de maatregelen, die moeten helpen om hun dieren te beschermen tegen deze ziekte, nog steeds correct toe te passen.

Op 1 februari werd een eerste besmetting met dit virus ontdekt in ons land. De besmetting in Lebbeke bij een houder van siervogels is tot op heden de enige in ons land. Dat er ondertussen in België geen bijkomende besmettingen meer gevonden zijn, betekent niet dat het risico afgenomen is. Waarschijnlijk zijn er nog steeds besmette wilde vogels aanwezig. Het Voedselagentschap roept dan ook alle houders op om alle verplichte maatregelen vol te houden, hoe lastig deze soms ook zijn voor de dieren. Deze maatregelen zijn in de eerste plaats bedoeld om contacten tussen gehouden vogels en wilde vogels zoveel als mogelijk te verhinderen en zo een besmetting, die steeds gepaard gaat met veel dierenleed, te voorkomen.

De maatregelen gelden voorlopig tot en met 10 maart en zullen eventueel verlengd worden indien het risico blijft. Mocht daarentegen het risico in de tussentijd sterk afnemen, dan kunnen zij steeds vroeger (gedeeltelijk) opgeheven worden.

De duivenmarkt kan voorlopig dus nog steeds niet plaatsvinden. 

Meer info: http://www.favv.be/persberichten/2017/2017-02-13b.asp

 

7 FEBRUARI 2017 - extra preventieve maatregelen van kracht

Persbericht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)  - Vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld in België

Op 1 februari 2017 werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Hoe besmettelijk deze stam is, moet nog bevestigd worden. Ten gevolge deze situatie zullen de verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt worden.

Vanaf donderdagmiddag 2 februari zal alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) moeten worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.

Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, evenals de markten worden verboden. Concreet betekent dit voor Lier dat de duivenmarkt op de Grote Markt zondags niet kan plaatsvinden tot nader order van het FAVV. Voorlopig is niet duidelijk hoe lang dit nodig zal zijn. De stad volgt de situatie op de voet.

Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Sociale Integratie: “Het virus dat al enkele maanden onze buurlanden teistert, is nu ook in België aangetroffen. Voorlopig is de professionele sector niet getroffen. Nochtans moeten we zeer waakzaam blijven. De nauwgezette opvolging van de bioveiligheidsmaatregelen is daarom van primordiaal belang zodat dit een geïsoleerd geval kan blijven”.

Ter herinnering: sinds 10 november 2016 is een periode van verhoogd risico van kracht op het ganse grondgebied en zijn de preventiemaatregelen tegen vogelgriep versterkt. Deze maatregelen zijn nog steeds van kracht:

Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven (professionelen) moeten opgehokt of afgeschermd worden om zo het contact met wilde vogels te vermijden.
Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

We willen alle houders van pluimvee herinneren aan het belang om onmiddellijk een dierenarts te contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte in hun toom opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte.

Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.


Je vindt alle informatie op http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/

> Bekijk de maatregelen

Uitgelicht

Noodplanning

Ambtenaar noodplanning
Brandweer Lier
Hoogveldweg 97
2500 Lier

lees verder

Maatregelen vogelgriep