Delen

proefopstelling kruispunt Veemarkt

Ook dit jaar wil de stad werk blijven maken van een kwaliteitsvol en bereikbaar openbaar domein met prioriteit voor de herstelling en vernieuwing van de wegen- en fietsinfrastructuur. In het meerjarenplan 2014-2019 werd zo de fietsverbinding Zaat - Veemarkt opnieuw opgenomen. Ook de Veemarkt wordt hierbij aangepakt. De stad kan hiervoor verder werken op het voorontwerp dat enkele jaren geleden werd voorgesteld aan de bewoners.

Op dit eerder plan werden al een aantal aanpassingen genoteerd. Maar vooraleer het studiebureau er opnieuw mee aan de slag gaat, wil de stad een proefopstelling organiseren op de Veemarkt. Met de ervaringen uit deze proefopstelling maakt het studiebureau een nieuw ontwerp op. Eens dit klaar is, zullen het studiebureau en de stad het ontwerp opnieuw aan de bewoners voorstellen. De effectieve uitvoering van de heraanleg is gepland in 2019.

De proefopstelling in het kader van de plannen voor de heraanleg neemt in principe ongeveer 6 maanden in beslag, tenzij er uit de evaluaties (vlugger) andere conclusies getrokken kunnen worden.

Proefopstelling vanaf 12 april tot +/- eind september

Na de plaatsing op 12 april, is de verkeerssituatie van de proefopstelling meteen van kracht. De proefopstelling wordt in 2 fases uitgevoerd.

Plannetje

Fase 1: vanaf woensdag 12 april

Duur: +/- 6 maanden tenzij anders beslist door evaluatie

De middenrijstrook langs weerszijden (komende van Maasfortbaan of P. Krugerstraat) wordt weggenomen. Om het gebruik van de strook te verhinderen worden er betonblokken geplaatst.
De verkeerslichten zullen hierbij buiten werking gesteld worden.

Fase 2: start juli – eind september

Duur: +/- 3 maanden tenzij anders beslist door evaluatie

De extra verbinding van P. Krugerstraat met Berlaarsesteenweg langs de woningen wordt afgesloten. Voor het kruispunt onmiddellijk rechts afslaan is dan niet meer mogelijk. De exacte plaatsing van de afsluiting in de straat wordt nog in detail bekeken.

Uitgelicht

Technisch bureau

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
03 8000 300

lees verder