Delen

Gemeenteraadszittingen

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. Tijdens de openbare vergadering kan je de besprekingen bijwonen. Je mag echter niet tussenbeide komen. De gemeenteraad vergadert in principe eenmaal per maand (behalve in juli en augustus), telkens op maandagavond.

De zittingen vinden plaats in de raadzaal in het stadskantoor op het Paradeplein en worden aangekondigd in de lokale pers of je vindt de data hier.

De agenda en de verslagen van de gemeenteraad kan je via deze website lezen. De agenda van de gemeenteraad vind je ook in het stadhuis, en ligt ter inzage bij het onthaalbalie in het stadskantoor.

Commissies

De agendapunten van de gemeenteraad worden door de gemeenteraadsleden vooraf besproken en voorbereid in raadscommissies. Per bevoegdheid toegekend aan een schepen is er een commissie opgericht. Deze commissies zijn samengesteld volgens een evenredige verdeling tussen de partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid, verkozen binnen de leden van deze commissie.

De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het stadskantoor. De agenda van deze vergaderingen vind je onder de agenda van de gemeenteraad.

Data gemeenteraad en commissies 2017


Gemeenteraad

Commissies
 30 januari  23 - 26 januari
 20 februari  13 - 17 februari
 27 maart  20 - 24 maart
 24 april  18 - 20 april
 29 mei  22 - 24 mei
 26 juni  19 - 22 juni
 25 september  18 - 21 september
 23 oktober  16 - 19 oktober
 27 november  20 - 23 november
 18 december  11 - 14 december

 

> Data OCMW-raad

Uitgelicht

Secretariaat

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 311

lees verder