Delen

Agenda gemeenteraad

Wij hebben de eer u mede te delen dat de gemeenteraad van de stad Lier zal vergaderen in de gemeenteraadszaal in het stadskantoor Dungelhoeff op 24 april 2017 om 19.30 uur.

Agenda

Openbare zitting

OZ.1    Regeling der werkzaamheden
OZ.2    Mondelinge vragen
OZ.3    Verslag gemeenteraad 27 maart 2017. GOEDKEURING.
OZ.4    Gratis grondafstand aan Rivierstraat door Dillen. GOEDKEURING.
OZ.5    Onteigeningsplan "Hoge Velden - Posthoorn" - Voorlopige vaststelling inzake de administratieve onteigeningsprocedure. GOEDKEURING.
OZ.6    Vaststellen rooilijn bij SV2016/310 Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs - Administratieve Diensten OI. 2016/310. nieuwbouw van een leefschool met bijhorende forumzaal, Dorpsstraat 63, Dorpsstraat 85 en Dorpsstraat 89, (afd. 4) sectie B 567 G. GOEDKEURING.
OZ.7    Nieuwbouw leefschool. Ontwerp verbindingspad. GOEDKEURING.
OZ.8    Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst sportkampen met Sport-It. GOEDKEURING.
OZ.9    Bevestiging deelname stad Lier aan de intergemeentelijke erfgoeddienst IGEMO. GOEDKEURING.
OZ.10  Reglement openbare BBQ. GOEDKEURING.
OZ.11  Verificatie rekening 2016 lokale politie Lier. GOEDKEURING.
OZ.12  Aankoop en levering van een politievoertuig met een geraamde kostprijs van 65.000 euro incl. BTW. Aankoop via het raamcontract FORCMS-VV-067 LOT5. GOEDKEURING.
OZ.13  Aankoop en levering van een politievoertuig met een geraamde kostprijs van 70.000 euro incl. BTW. Aankoop via het raamcontract FORCMS-VV-067 LOT5. GOEDKEURING.
OZ.14  IGEMO - algemene vergadering op 28 april 2017 - agenda. GOEDKEURING.
OZ.15  IGEMO - algemene vergadering van 28 april 2017 - aanduiden eerste volmachtdrager, tweede volmachtdrager en derde volmachtdrager - GOEDKEURING.
OZ.16  Lierse Maatschappij voor de Huisvesting CVBA - algemene vergadering der aandeelhouders op 17 mei 2017 - aanduiden vertegenwoordiger. GOEDKEURING.
OZ.17  Lierse Maatschappij voor Huisvesting CVBA - vertegenwoordigers raad van bestuur 2017-2020 - GOEDKEURING.
OZ.18  Interpellaties

Uitgelicht

Secretariaat

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 311

lees verder

Dagorde gemeenteraad 24 april 2017

14 april 2017,  pdf, 5MB

Download dit bestand

Agenda commissies gemeenteraad 24 april 2017

14 april 2017,  pdf, 96kB

Download dit bestand

Interpellaties gemeenteraad 24 april 2017

21 april 2017,  pdf, 141kB

Download dit bestand

Mondelinge vragen gemeenteraad 24 april 2017

21 april 2017,  pdf, 75kB

Download dit bestand

Toegevoegd punt gemeenteraad 24 april 2017