Delen

Agenda gemeenteraad

Wij hebben de eer u mede te delen dat de gemeenteraad van de stad Lier zal vergaderen in de gemeenteraadszaal in het stadskantoor Dungelhoeff op 26 juni 2017 om 19.30 uur.

Agenda

Openbare zitting

Toelichting Plus-project

OZ.1    Regeling der werkzaamheden

OZ.2    Mondelinge vragen

OZ.3    Verslag gemeenteraad 29/05/2017. GOEDKEURING.

OZ.4    Jaarrekening 2016 van OCMW Lier. GOEDKEURING.

OZ.5    Jaarrekening SOLag 2016  - BBC - GOEDKEURING

OZ.6    Jaarrekening SOLag 2016 volgens vennootschapsboekhouding (VENICE) - GOEDKEURING

OZ.7    Budgetwijziging 1 2017 Stad Lier. GOEDKEURING.

OZ.8    Afrekening brandweerbijdragen 2013 over werkingsjaar 2012. POSITIEF ADVIES.

OZ.9    Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie - actieplan. GOEDKEURING.

OZ.10  Masterplan en verfijning 'Ring West' met bijhorende samenwerkingsovereenkomsten. GOEDKEURING. Masterplan Stationsomgeving. GOEDKEURING.

OZ.11  Onteigeningsplan "Hoge Velden - Posthoorn" - vaststelling inzake de administratieve onteigeningsprocedure. GOEDKEURING.

OZ.12  Belastingreglement leegstaande woningen en belastingreglement leegstaande gebouwen - GOEDKEURING.

OZ.13  Belastingreglement tweede verblijven - aanpassing - GOEDKEURING.

OZ.14  Reglement houdende de erkenning en de subsidiëring van culturele verenigingen van Lier - aanpassing. GOEDKEURING.

OZ.15  Optimalisatie premiereglement 'invulling leegstaande handelspanden' in het Liers kernwinkelgebied. GOEDKEURING.

OZ.16  Reglement huwelijksplechtigheden - wijziging. GOEDKEURING.

OZ.17  Gratis grondafstand aan Kanunnik Davidlaan - Handbogenhof - van OCMW Lier aan stad Lier. Ontwerp van akte. GOEDKEURING

OZ.18  Gratis grondafstand door Lierse Maatschappij voor Huisvesting en wederafstand aan de Schorpioenstraat. Ontwerp van akte. GOEDKEURING.

OZ.19  Overeenkomst tot bewaargeving Bogaerts-Timmermans. GOEDKEURING

OZ.20  Overdrachtsovereenkomst archeologisch ensemble 'Normaalschoolsite'. GOEDKEURING

OZ.21  Verkoopovereenkomst standbeeld Verheyen. GOEDKEURING

OZ.22  Parochiekerkenbeleidsplan. GOEDKEURING.

OZ.23  Lokale politie - Aankoop van een serverinfrastructuur, Lastencohier L.1/17.01 met gunning volgens onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een geraamde kostprijs van 100.000 euro/incl. BTW - GOEDKEURING

OZ.24  Lokale politie - administratieve vereenvoudiging - delegatie door de gemeenteraad aan de burgemeester van de bevoegdheid inzake eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie - GOEDKEURING

OZ.25  Vacantverklaring van een functie van hoofinspecteur van politie bij de lokale politie - GOEDKEURING

OZ.26  Vacantverklaring van 3 functies van inspecteur van politie - GOEDKEURING

OZ.27  VVSG - algemene vergadering - aanstellen plaatsvervangend vertegenwoordiger. GOEDKEURING.

OZ.28  Gemeentelijke Holding NV (in vereffening) - uitnodiging algemene vergadering van aandeelhouders op 28 juni 2017 - agenda. KENNISNAME.

OZ.29  Interpellaties

Uitgelicht

Secretariaat

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 311

lees verder

Agenda gemeenteraad 26 juni 2017

19 juni 2017,  pdf, 19MB

Download dit bestand

Commissies gemeenteraad 26 juni 2017

19 juni 2017,  pdf, 115kB

Download dit bestand

Interpellaties gemeenteraad 26 juni 2017

26 juni 2017,  pdf, 387kB

Download dit bestand

Mondelinge vragen gemeenteraad 26 juni 2017

26 juni 2017,  pdf, 303kB

Download dit bestand

Toegevoegde punten gemeenteraad 26 juni 2017

26 juni 2017,  pdf, 439kB

Download dit bestand