Delen

Agenda gemeenteraad

Wij hebben de eer u mede te delen dat de gemeenteraad van de stad Lier zal vergaderen in de gemeenteraadszaal in het stadskantoor Dungelhoeff op 27 maart 2017 om 19.30 uur.

Agenda

Openbare zitting

Toelichting over Eindrapport nulmeting Lierse detailhandel i.k.v. het EFRO project 'Aansturing branchedynamiek Liers detailhandelsapparaat'.
OZ.1 Regeling der werkzaamheden
OZ.2 Mondelinge vragen
OZ.3 Verslag gemeenteraad 20 februari 2017. GOEDKEURING.
OZ.4 Verkoop woning Herenboslaan Koningshooikt. Ontwerp van akte. GOEDKEURING
OZ.5 Gratis grondafstand aan Ogezlaan 49 (Super Veni). Ontwerp van akte. GOEDKEURING
OZ.6 Gratis grondafstanden door consoorten Pouppez de Kettenis de Hollaeken. GOEDKEURING
OZ.7 Boomlaarstraat t.h.v. nr. 118 : overeenkomst aansluiting op rioleringsnet Aquafin. GOEDKEURING
OZ.8 Putsesteenweg. Wegenisontwerp. GOEDKEURING .
OZ.9 Code voor infrastructuur - en nutswerken langs gemeentewegen. GOEDKEURING.
OZ.10 Afsluiten InterRio en overgang naar nieuwe overlegstructuur met Aquaflanders. GOEDKEURING.
OZ.11 Eindrapport nulmeting Lierse detailhandel i.k.v. het EFRO - project 'Aansturing branchedynamiek Liers detailhandelsapparaat'. KENNISNAME.
OZ.12 Filiaalovereenkomst Beeldende Kunsten - Boechout. GOEDKEURING.
OZ.13 Gecoördineerde overeenkomst Werkmmaat. GOEDKEURING.
OZ.14 Opstart welzijnsraad. GOEDKEURING.
OZ.15 Goedkeuring begroting 2017 Lokale politie Lier door Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken : KENNISNAME
OZ.16 Vacantverklaring van een functie van commissaris van politie - GOEDKEURING
OZ.17 Interpellaties

Uitgelicht

Secretariaat

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 311

lees verder

Dagorde gemeenteraad 27 maart 2017

17 maart 2017,  pdf, 9MB

Download dit bestand

Agenda commissies gemeenteraad 27 maart 2017

17 maart 2017,  pdf, 86kB

Download dit bestand