Delen

Archiefbezoek en onderzoek

Indien je een specifiek archiefstuk in de leeszaal van het archief Lier wil raadplegen, dien je daarvoor eerst een afspraak te maken.

Raadpleegbaar op afspraak, in het archief Lier:

 • Genealogische archiefstukken, voor stamboomkunde: geboorte-, huwelijks- en sterfteregistratie in parochie-, bevolkingsregisters en beschrijven burgerlijke stand
 • Cultuurhistorische archiefstukken, niet genealogisch van aard: archiefstukken verbonden aan de openbaarheid van bestuur of van cultuurhistorisch belang
 • Archiefbibliotheek: een (hand)bibliotheek van archiefboeken en andere naslagwerken over archiefbeheer, grondgebied Lier (en Koningshooikt) en/of door Lierenaars geschreven.

Afzonderlijk online raadpleeg- en (digitaal) opvraagbaar via de website van erfgoedcel Kempens Karakter, archief Lier:

 • Beeldbankmateriaal: lokaal foto- en ander audiovisueel materiaal.

Openingsuren

De leeszaal van het archief is vrij en kosteloos toegankelijk:

 • Maandag van 15 tot 19 uur
 • Donderdag van 14 tot 16.30 uur

Sluitingsdagen 2017

 

Dag
Zondag
Maandag
Maandag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag

Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag

Datum
1/1
2/1
17/4
1/5
25/5
26/5
5/6
11/7

21/7
14/8
15/8
1/11
2/11
11/11
25/12
26/12
1/1/2018
2/1/2018

Reden
Nieuwjaar
2e nieuwjaarsdag
Paasmaandag
Feest van de arbeid
O.H. Hemelvaart
Brugdag
Pinkstermaandag
Feest van de Vlaamse
Gemeenschap
Nationale feestdag
Brugdag
O.L.V. Hemelvaart
Allerheiligen
Allerzielen
Wapenstilstand
Kerstmis
2e kerstdag
Nieuwjaar
2e nieuwjaarsdag

Leeszaalreglement

Bij je inschrijving of aanvraag tot afspraak (online) in het archief Lier, ontvang je het leeszaalreglement en verklaar je je hiermee akkoord.

Bij elk bezoek aan het archief dien je je aan te melden aan het onthaal en een aantal gegevens door te geven.

Bezoekersgegevens zijn bestemd voor exclusief gebruik door het archief Lier, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Elke ingeschrevene heeft het recht op mededeling en correctie van deze persoonlijke gegevens, voor zover deze hem of haar zelf betreffen. 

Maak je afspraak

Een aanvraag tot afspraak in het archief Lier maak je online.

Openbaarheid van archiefstukken

De archieven vallen onder we wet- en regelgeving op de openbaarheid van bestuur.

Reproducties van archiefstukken

Reserveren en raadplegen is niet hetzelfde als een reproductie bestellen.

Publicaties en bronvermelding

Indien je publiceert of een studie samenstelt op basis van archiefstukken Lier, vermeld je steeds de vindplaats van je bronnen. Je verwijst hiervoor naar ‘Archief Lier’, gevolgd door een correcte en volledige archiefverwijzing.

In het belang van het wetenschappelijk onderzoek word je gevraagd om een exemplaar van deze publicatie of studie te schenken aan de archiefbibliotheek Lier.

Tarieven archief Lier (tot 31/12/2019)

Hieronder vind je de huidige tarieven zoals ze worden toegepast in het Archief lier.

 • Eigen foto’s met een camera: gratis.
  Hiervoor rekenen we geen administratieve kost. Reproductie- en auteursrechten blijven van toepassing en dienen zelf afgehandeld te worden.

Voor een termijn ingaand vanaf heden en eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de stad Lier een retributie geheven op het verstrekken van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand en bevolking en uit de archieven, evenals op het afleveren van fotokopieën van administratieve stukken en documenten:

 • Voor inlichtingen welke opzoekingswerk vergen in de archieven: 41,40 euro per uur.
  Dit zijn inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden door de gemeentelijke diensten en die niet louter het laten zien van, het uitleg geven over en een afschrift afleveren van bestuursdocumenten betreffen maar ruim opzoekingswerk (minimaal 1 uur) en het samenstellen van een dossier vereisen betreffende specifieke zaken of eigendommen;
 • Fotokopies van op voorhand gedrukte of gekopieerde documenten:
  - zwart/wit: 0,10 euro per kopie (1 bladzijde, A4 formaat)
  - kleuren: 0,50 euro per kopie (1 bladzijde, A4 formaat)
 • Kopies van bestuursdocumenten in het kader van het decreet op de openbaarheid van bestuur:
  - zwart/wit: 0,05 euro per kopie (1 bladzijde, A4 formaat)
  - kleuren: 0,50 euro per kopie (1 bladzijde, A4 formaat)

De tarieven worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex (basis 2004).

De retributie valt ten laste van de personen of instellingen op wiens verzoek deze inlichtingen of kopieën door de gemeente worden verstrekt. Ze dient betaald te worden alvorens de stukken worden overhandigd.

De retributie wordt niet geïnd voor opzoekingen en stukken:
(1) bestemd voor gerechtelijke overheden, openbare besturen en instellingen voor sociaal en openbaar nut
(2) die volgens de wetsvoorschriften kosteloos moeten verstrekt worden
(3) ten behoeve van personen en instellingen die werken in opdracht van de stad

Uitgelicht

Archief

Archief
Dungelhoeffsite
Paradeplein 3
2500 Lier
tel. 03 8000 314

lees verder

Leeszaalreglement archief

15 februari 2017,  pdf, 558kB

Download dit bestand

Openbaarheid van archiefstukken

Reproducties van archiefstukken